Letos slavíme 140. výročí narození zakladatele moderní české architektury profesora Jana Kotěry. Při této příležitosti bude v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci ve dnech 16. června – 21. srpna prezentována výstava ke Kotěrově kolonii v Lounech, která chce připomenout významné, ale poněkud pozapomenuté, dílo architekta Jana Kotěry.

Při stavbě čtvrti pro železniční zaměstnance uplatnil Kotěra jako první v Čechách myšlenku architektury zahradního města. Čerpal ze svých znalostí německých a anglických zahradních měst. Jeho cílem bylo vybudovat samostatné město ve městě, které by spojovalo výhody venkova i města v jeden celek.

Podle jeho plánu z roku 1909 se měla kolonie skládat nejen z rodinných domků pro železniční zaměstnance, ale její součástí měla být i škola, kostel, obchody, restaurace, lázně a prádelny. Bohužel finanční možnosti dráhy zamezily realizaci celého projektu. Podařilo se postavit pouze horní, tzv. vilovou část kolonie včetně dvou prádelen. Po válce se Kotěra do Loun vrátil a postavil ještě tzv. Osmidomy. Přestože nebyl projekt dokončen podle původního plánu, je tento celek třiapadesáti domů v Kotěrově kolonii dosud nedoceněným klenotem české moderní architektury.

Kolonie se vyznačuje praktičností, lehkým ornamentálním zdobením a pálenými cihlami v kombinaci s režným zdivem. Bylo postaveno devět různých typů domů a prádelny. Domy byly určeny pro dvě až jedenáct rodin. Výstava se Vám pokusí přiblížit vývoj zahradních měst, osobnost autora, realizaci kolonie a poodhalí i sociální a demografické složení obyvatel kolonie krátce po jejím vzniku.

K vidění bude soubor unikátních dobových fotografií, původních plánů, model Kotěrovy kolonie i nejtypičtějšího rodinného domu.

Martin Vostřel,
kurátor lounského muzea