Na další zajímavou výstavu se mohou těšit lidé ze Žatce a okolí. Začne ve čtvrtek 17. ledna v Křížově vile. Nese název Putování za předky a jejím cílem je přitažlivou formou seznámit veřejnost s genealogií a heraldikou, pomocnými vědami historickými.

Návštěvníci uvidí na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které je chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce badatele. Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů.

Výstava je zapůjčena od České genealogické a heraldické společnosti z Prahy, realizátorkou je paní Helena Voldánová a další členové ČGHS.

S činností této organizace měli návštěvníci možnost se seznámit v Křížově vile již v loňském roce, a to prostřednictvím paní Heleny Voldánové na její přednášce. Tehdejší vysoká účast svědčila o tom, že každého z nás zajímá naše minulost, jací byli naši předkové a proč jsme právě takoví nebo jiní.

Neváhejte a přijďte se podívat. Vernisáž začne 17. ledna od 17 hodin v Křížově vile. Výstava potrvá do 23. února.

Jitka Marešová