pátek 6. ledna

Sokolovna Louny:
13:00 Pietní akt
Vzpomínka na události ze dne 7. ledna 1950, kdy byli v Praze ve věznici na Pankráci popraveni čtyři členové protikomunistického odboje. Mezi popravenými byli i dva lounští občané. Starosta města Jan Kerner společně se zástupci Konfederace politických vězňů položí květiny k pamětní desce.

Peruc: 16:00
Tří Králová sbírka
Koledníci budou sbírat prostředky na charitativní účely.

Chrám sv. Mikuláše Louny:
16:30 Slavnost Tří Králů
Mše svatá Zjevení Páně, svěcení vody, křídy, kadidla a zlata. Po bohoslužbě je možné přispět na Tříkrálovou sbírku

sobota 7. ledna

Sportovní hala Louny:
9:00 - 16:00 Posilvestrovské skotačení o Sněhovou vločku
X. ročník závodů agility, pořádá Kynologický klub Louny, koná se také v neděli.

Kostel sv. Bartoloměje Smolnice:
15:00 Rybova mše
Za hudebního doprovodu Komorního dechového orchestru ZUŠ Louny pod taktovkou Jaromíra Laksy budou zpívat Spojené lounské sbory. Sólisté: Kateřina Štolová, Renata Friedlová, Miroslav Sochr a Jiří Kurka. Koncert pořádá Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici. Vstupné dobrovolné, bude použito na opravu kostela sv. Bartoloměje

neděle 8. ledna

Loutkové divadlo Louny:
14:30 Princezna na hrášku
Hrají lounští loutkáři

Náměstí E. Filly Peruc:
17:00 Živý Betlém
Pořádá Královský hudby a veselých písniček na Peruci.

pondělí 9. ledna

Vrchlického divadlo Louny:
18:00 Retrospektiva
Vernisáž obrazů a soch Pavla Macáka. Koná se v divadelní kavárně.