úterý 6. září

Křížova vila Žatec:
17.00 Jak se vyhlašovala MPR Žatec. Poslední přednáška z třídílného cyklu 50 let městské památkové rezervace Žatec. Přednášet bude PhDr. Jiří Matyáš (historik RM Žatec).

středa 7. září

Městská knihovna Louny:
9.00 Burza knih. Celodenní burza vyřazených knih, do 18 hodin.

Rodinné centrum Puclík Louny:
14.00 Tak ahoj prázdniny, zase za rok. Malování na obličej, minidiskotéka, soutěž o nejhezčí obrázek z prázdnin. Akce se koná se v domečku se zmrzlinou (Na Valích).

čtvrtek 8. září

Křížova vila Žatec:
18.00 50 let městské památkové rezervace. Slavnostní zahájení výstavy uspořádané k 50. výročí vzniku městské památkové rezervace v Žatci.

Vrchlického divadlo Louny:
18.00 Současná inscenovaná fotografie. ZoomX zve na druhou část cyklu přednášek k teorii a praxi tvůrčí fotografie. Tématem provede Pavel Scheufler, publicista a historik fotografie, který přednáší historii fotografie na katedře fotografie Famu. Koná se v divadelní kavárně.