čtvrtek 8. září

Křížova vila Žatec:
10.00 Poohří II – památky a společnost. Konference pořádaná u příležitosti 50. výročí prohlášení Žatce městskou památkovou rezervací, pokračuje v pátek.

Křížova vila Žatec:
18.00 50 let městské památkové rezervace. Zahájení výstavy uspořádané k 50. výročí vzniku městské památkové rezervace v Žatci.

Vrchlického divadlo Louny:
18.00 Současná inscenovaná fotografie. ZoomX zve na druhou část cyklu přednášek k teorii a praxi tvůrčí fotografie. Tématem provede Pavel Scheufler, publicista a historik fotografie, který přednáší historii fotografie na katedře fotografie Famu.

pátek 9. září

Výstaviště Louny:
9.00 Člověk v přírodě a potravinářský salon. Prodejní výstava chovatelských potřeb a gastronomie. Bohatý doprovodný program. Koná se po celý víkend.

Žatec:
14.00 Národní zahájení Dnů evropského dědictví. Do 21 hodin budou volně přístupné vybrané památky. V 16.30 proběhne v Muzeu K. A. Polánka vernisáž výstavy Nositelé tradice lidových řemesel. Více o programu na www.muzeumzatec.cz.

Galerie XXL Louny:
18.00 ADAADADA. Vernisáž výstavy děl umělců Davida Pešata a Adama Štecha. David Pešat maluje expresivní plátna inklinující k abstrakci, Adam Štech klasické, figurální. Na této výstavě se jejich práce setkaly uvnitř obrazu. Pešat a Štech malovali společně obrazy, které doplnili individuálními díly. Výstava ADAADADA je ojedinělou syntézou dvou malířských přístupů, které se nenásilně setkávají v Galerii XXL.

Divadlo J. K. Tyla Postoloprty:
19.09 Vražda v salonním coupé a Dobytí severního pólu. Dvojpředstavení v podání souboru ĎAS Klouzák.