Pondělí 3. března

Městská knihovna Louny:
Čtení sluší každému… s Eduardem Petiškou
setkání malých čtenářů s knížkami Eduarda Petišky tentokrát na peci. Od 8.15 do 12.15 hodin.

ZUŠ Žatec:
1. Masopustní průvod
průvod masek za doprovodu kapely, od 15.45 na zahradě školy masopustní rej, divadelní představení, občerstvení. Zveme všechny příznivce v maskách i bez masek k "řádění" s minikapelou na zahradě ZUŠ. Sraz všech masek od 14.30 hodin.

Městská knihovna Louny:
Já jsem Luna
vernisáž výstavy ilustrací žáků ZUŠ Louny zahájí pěvecké sbory Notičky a Skřivánci. V galerii. V 16 hodin.

Vrchlického divadlo Louny:
Vernisáž výstavy ilustrací ke knize Mi(y)dlení a Děti dětem ZUŠ Louny
ve foyeru. V 17 hodin.

Galerie města Loun:
Galerie plná poezie
představení vítězů školního kola soutěžní přehlídky žáků literárně dramatických oborů ZUŠ Louny. V 18 hodin.

Dělnický dům Cítoliby:
Zumba s Kačkou
v pondělí a ve čtvrtek. Od 18 hodin.

Úterý 4. března

ZUŠ Louny:
Okresní kolo soutěže ve hře na klavír a ve hře na strunné a smyčcové nástroje. Od 9 hodin.

Město Louny:
Masopustní průvod
pořádá Městská knihovna Louny, Senior klub, Oblastní muzeum Louny a OS Lounští Lounským, sraz před farou (ulice Beneše z Loun), cíl na Luně, kde všechny od 16 h čeká masopustní jarmark a veselice v Klub(ovně) Luna. Sraz ve 13.30 hodin.

Psychiatrická léčebna Petrohrad:
Tradiční masopustní průvod
začátek na nádvoří PLP, odkud průvod za doprovodu hudebníků bude pokračovat obcí Petrohrad. Od 14 hodin.

Městská knihovna Louny:
Úterní lehárna
čtení a povídání o knížkách se školáky. V dětském oddělení. Od 15 do 16 hodin.

ZUŠ Žatec:
Koncert žáků ze třídy Veroniky Musilové
V sále školy. V 17 hodin.

Církev bez hranic Žatec:
Společné modlitební setkání
Od 17 hodin.

DDM Postoloprty:
Pilates
cvičení pro začátečníky, pod vedením lektorky Zuzany Svobodové. Od 18.30 hodin.

Vrchlického divadlo Louny:
Belfiato Quintet
Otto Reiprich (flétna), Jan Souček (hoboj), Jiří Javůrek (klarinet), Ondřej Šindelář (fagot), Kateřina Javůrková (lesní roh). Začátek koncertu v 19 hodin.

Středa 5. března

Chrám sv. Mikuláše Louny:
Popeleční středa
bohoslužba. V 8 a v 17.30 hodin.

Městská knihovna Louny:
Burza knih
vždy první středu v měsíci. Po celý den ve vestibulu knihovny. Od 9 do 18 hodin.

Městská knihovna Žatec:
Den otevřených dveří
noví čtenáři získají slevu registračního poplatku ve výši 50%, zapomnětliví čtenáři mohou využít amnestii na 4. upomínky a vrátit dlouhodobě vypůjčené knihy bez sankčního poplatku. Od 9 do 18 hodin.

Pohádky kouzelné babičky
čtení a vyprávění kouzelné pohádkové babičky každou středu na pobočce Jih. Od 14 do 15 hodin.

Čína všemi smysly aneb slavné čaje Říše středu
degustace čajů se Zdeňkem Nepustilem. Od 16 hodin.

Čtvrtek 6. března

Klub(ovna) Luna Louny:
Café Nobel bez kofeinu
Trilobiti: rohatí, okatí, malí, velcí. Trilobiti, jedni z prvních členovců na naší planetě, vytvořili během 270 milionů let svého vývoje nepřeberné množství forem a druhů. O jejich životě jsme dobře informováni díky krásně dochovaným zkamenělinám, mj. i z našeho území. V 9, 10.30 a 12 hodin.

Městská knihovna Louny:
Klub stolních her aneb Kdo si hraje, nezlobí
se stolními hrami nejste nikdy sami. Přijďte si každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci zahrát různé druhy her. V dětském oddělení. Od 14 do 16 hodin.

Café Nobel
Trilobiti: rohatí, okatí, malí, velcí. V kongresovém sálu. Od 17 hodin.

Senior klub Louny:
MDŽ spolu s přáteli Východu
Od 14.30 hodin.

ZUŠ Louny:
Melodie v duši
své oblíbené melodie a skladby zahrají žáci z klavírní a keyboardové třídy Aleny Karpjukové. Koncert v 15 hodin.

Vernisáž výstavy Živly
své práce vystavují žáci ze třídy výtvarného oboru Multimédia a foto desing Lenky Pihrtové. V 17 hodin.

Tělocvična 3. ZŠ Žatec:
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let
pořádá Asociace Sport pro všechny TJ Sever Žatec. Od 17 do 18 hodin.

Pátek 7. března

Městska knihovna Žatec (pobočka Jih):
Den otevřených dveří
noví čtenáři získají slevu registračního poplatku ve výši 50%, zapomnětliví čtenáři mohou využít amnestii na 4. upomínky a vrátit dlouhodobě vypůjčené knihy bez sankčního poplatku. Od 12 do 18 hodin.

Město Louny:
Kpt. Otakar Jaroš - vzpomínkové setkání
U příležitosti 71. výročí úmrtí lounského rodáka kpt. Otakara Jaroše se uskuteční vzpomínkové setkání u jeho rodného domu č. 927 v Jarošově ulici. Dalším místem, které vyzdobí květina jako vzpomínka na tuto událost, je Jarošova busta umístněna na hlavním schodišti v budově Městského úřadu na Mírovém náměstí. Ve 14 hodin.

Kaplička na Libočanské cestě (u Zlaťáku) Nové Sedlo:
Honba za prvosenkou jarní
10. ročník vítání jara. Buřty a čaj jsou pro účastníky zajištěny. Od 16 hodin.

Vrchlického divadlo Louny:
Lounské divadlení
Hynkovo hravé divadlo Litoměřice – Anna Sobotková: Hřbitovní aktovky, od 20 hodin DS KLAS Klášterec n. O. – Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky. Od 17 hodin.

Sokolovna Hřivice:
Cvičení se zvířátky s Míšou
oblíbený pořad pro děti pořádá TJ Sokol Hřivice spolu s ČSTV Touchovice. Od 17 hodin.

Pohostinství Na návsi Petrohrad:
7. Obecní ples
předprodej vstupenek od 3. 3. Od 20 hodin.