„Máme hotovo,“ ohlásila desetičlenná odborná porota 6. ročníku literární a fotografické soutěže pod názvem Žatec, kterou pořádá Sdružení rodáků a přátel města Žatce s žateckou Městskou knihovnou, která v těchto dnech ukončila hodnocení došlých příspěvků.

„Nebyla to jednoduchá práce, svým způsobem je každý příspěvek zajímavý a z prací čiší hezký vztah k rodnému městu a zdravý patriotismus,“ sdělila tajemnice sdružení rodáků Jarmila Šímová.

Do soutěže přišlo 43 příspěvků. Autory nejsou tentokrát ve většině žáci základních a středních škol, ale dospělá populace. „Převažují vzpomínky na život v Žatci, ale výjimkou nejsou ani kritické postřehy a zájem o současné dění ve městě i o jeho budoucnost,“ uvedl předseda sdružení rodáků Petr Šimáček.

Slavnostní vyhlášení soutěže, nad níž převzal záštitu starosta města Erich Knoblauch, se uskuteční v obřadní síni žatecké radnice ve čtvrtek 19. června v 15 hodin a vítězové se mohou těšit na diplomy a pěkné odměny.