Celkem 43 příspěvků přišlo do literární soutěže, kterou každý rok vyhlašuje Sdružení rodáků a přátel města Žatce spolu s Městskou knihovnou Žatec.

Oproti minulým rokům, kdy autoři psali převážně básně, převládá nyní v šestém ročníku hlavně próza, šest autorů zaslalo soutěžní fotografie a přišly také tři videoklipy. Ústředním tématem soutěže bylo město Žatec, které v příspěvcích opěvuje většina autorů, dále převažují vzpomínky na život ve chmelařském městě kdysi, ale výjimkou nejsou ani kritické postřehy.

Autoři příspěvků pocházejí kromě Žatce také z Prahy, Chomutova, Rakovníka, Kadaně, Dubí nebo Podbořan. Tři příspěvky přišly i z Německa. „Čekali jsme letos méně prací, domnívali jsme se, že autoři budou vyčerpaní, opak je pravdou. Potěšitelné je, že velice pozitivní vztah k městu znovu nacházejí žatečtí patrioté. Z jejich prací čiší zájem o současné dění ve městě i o jeho budoucnost,“ uvedl předseda sdružení rodáků Petr Šimáček.

Desetičlenná odborná porota soutěžní práce vyhodnotila a v jednotlivých kategoriích bylo oceněno na dvacet autorů. Absolutní prvenství získala devětašedesátiletá Helena Klůsová z Dubí u Teplic za prózu Když mělo léto na kahánku a Jarmark. Vítězné a další práce, včetně fotografií, se objeví v Almanachu, který chce sdružení rodáků vydat do konce letošního roku. Zájemci si jej budou moci půjčit i v žatecké knihovně.