Původně malá akce vzniklá v knihovně v Uherském Hradišti, je v současné době už mezinárodní aktivitou podporující dětské čtenářství. Připojilo se 1 178 čtecích míst s cca 60 000 účastníky. Ze zahraničí se připojilo například Slovensko, Polsko a Slovinsko. I Městská knihovna Louny se již řadu let účastní této akce.

V tomto roce byly pro děti připraveny hry, čtení a povídání na motivy knihy J. Trnky Zahrada. Také se setkaly s Andersenem a společně s ním si opékaly vuřty. Překvapením byla návštěva rodičů, prarodičů a sourozenců malých nocležníků, kteří se připojili k opékání. Poté byla pro dospěláky připravena noční prohlídka knihovny a děti si četly společně s panem Andersenem jeho příběhy. Následovalo pohádkové představení O zlaté rybce. Pohádkově naladěny se vydaly na Broučkovu noční cestu, na kterou si posvítily lampiony. Cesta je zavedla k Vrchlického divadlu, kde se svítilo a čekal na ně „čert“ (ředitel divadla). Ten je provedl po běžně nepřístupných místech budovy.
Po návratu do knihovny si připravily spaní a znovu se vrátily ke knize Zahrada. Vzhledem k nižšímu věku nocležníků již v 00:15 všichni leželi.

Noc proběhla klidně. Po dobré snídani knihovnice rozdaly pamětní listy a drobné dárky.

Děti pak spokojeně a plny nových zážitků odcházely s rodiči směrem k domovu.

Jana Hrbková, Jana Haufová