PÁTEK 12. SRPNA

DDM Podbořany: Turnaj ve hře Člověče, nezlob se. Od 9.30 hodin.

Galerie Sladovna Žatec: Neobyčejná tužka – interaktivní výstava. Historie písma, psacího náčiní, až k vynálezu grafitové tužky. Rod Hardtmuthů a vznik nejstarší české tužkárny KOH-I-NOOR Hardtmuth. Součástí i sbírka tužek Emanuela Petráně. Potrvá do 10. října. Od 10 hodin.

Vršovice, budova bývalé prodejny (naproti OÚ): Sběr oděvů a oděvních doplňků – pořádá knihovna Vršovice ve spolupráci s OÚ Vršovice a Diakonií Broumov. Od 16 do 19 hodin. Pokračuje i v sobotu.

Nepomyšl, u hasičské zbrojnice: Hasičský pětiboj – soutěže pro děti i dospělé, od 20 h taneční zábava s kapelou Korset. 17 h.

Louny: Letní lounské vábení – Mírové náměstí: slavnostní zahájení, Johny Machette (17 h), Atmosfera (18.30), Fleret (20.00), Yoyo Band (22.30), pravý břeh u mostu Veslařů: Oslava řeky Ohře (21 h). Od 16.45 hodin.

Zámecká zahrada Peruc: Vranští pěvci – letní koncert. Od 20.30 hodin.

Lubenec: Vavřinecká pouť – Večer s kapelou Průvan. Pouť také v sobotu a neděli. Od 21 hodin.

Disco Bílá růže Podbořany: Páteční mejdan – hraje DJ A75. Od 21 hodin.

SOBOTA 13. SRPNA

Panenský Týnec, u sokolovny: Vesnická olympiáda mikroregionu Perucko – zábavně sportovní den. Občerstvení, soutěže, hudba. Od 10 hodin.

Lubenec, hřiště: Vavřinecká pouť – fotbalový turnaj o pohár starosty obce, 13.30 Chodovarka, 15.45 Věra Martinová, 17 h Olympic revival ad. Od 10 hodin.

Louny: Letní lounské vábení – Mírové náměstí: start turistického pochodu a cykloturistiky 8 h, Letní pohádkový kabaret Petra Baťka 10 h, Denny Drivers and The Blue Train 13.30, John Wolfhooker 15 h, Lipo 16.30, JazzCase 18 h, Big Band Felixe Slováčka 19.30, Mandrage 22.30. Výstaviště: Zlatý Orel 14 h, Pic – Nic 16 h, Kliďánko 18 h, Veronika Vrublová 20 h, Blueground 22.30. Stromovka: Salieri 15.30, Stará škola 16.45, Blue Rocket 18:15, Payanoia 19.45, Traktor 21.15. Tančírna první republiky v sokolovně: Lounská třináctka 14 h, Big Band Milana Bitnera 16 h, Clarinet Society 18 h. Veslařský klub Ohře: trénink posádek dračích lodí 8.30 – 12, poté závody lodí. Parkoviště na Komenského nám.: fotbalový park 11 – 18. Náměstí Zschopau: soutěžní setkání seniorů 14 – 17. Radnice: start lampionového průvodu 21.15. Most Veslařů: ohňostroj 21.45.

Ročov, hřiště: Pouťová zábava – Celodenní program od 10 hodin.

Rozhledny Kryry, Libyně: Otevřeno o víkendu. Kryry od 12 do 16 hodin, Libyně od 13 do 16 hodin (klíč je třeba předem vyzvednout v kostele v Libyni).

Žatec: Neckyáda – 32. ročník veselé plavby po Ohři. Start u jezu (u haly TJ Sever), občerstvení, táborák, hudba. Sraz od 12 hodin, start ve 13 h.

Měcholupy, kaple na zámečku: Poutní mše svatá ke cti sv. Vavřince – slouží o. Vilém. Od 17 hodin.

Strojetice u Kryr: Pouťová zábava – se skupinou Trefa. Od 17 hodin.

Chmelový maják Žatec: Noční výstup – bezplatný výstup na maják. Od 20 do 22 hodin.

Podbořany: Noční stezka odvahy – 2. ročník, sraz u Billy. Plnění úkolů, v cíli odměna. Od 22 hodin.

NEDĚLE 14. SRPNA

Hřivčice: Den židovských památek – židovský hřbitov Hřivčice u Peruce se účastní Dne židovských památek. Tento den bude možné navštívit vybrané židovské památky, které nejsou volně přístupné, nebo které prošly rekonstrukcí. Otevřeno celý den.

Kostel sv. Petra a Pavla Podbořany: Nedělní bohoslužba. V 8.30 hodin.

Lubenec: Soutěž hasičů – v rámci Vavřinecké poutě. Od 9 hodin.

Kostel Dolní Ročov: Poutní mše svatá – zazpívá Lounský chrámový sbor a solisté, ve 14 h pobožnost k P. Marii a svátostné požehnání, v 9 h odjezd z Loun od Žatecké brány. 10 h

Klášter Dolní Ročov: Jan Maria Valt – výstava obrazů, v kostele v Horním Ročově výstava fotografií Bořka Zasadila. Od 10 hodin.

Strojetice: Vavřinecká pouť – poutní mše svatá, slouží otec Alexander Siudzik. V 15 hodin.

Kostel Krásný Dvůr: Mše svatá. V 16.30 hodin.

Liběšice, kostel: Koncert duchovní hudby Musica da Chiesa – soubor historických hudebních nástrojů v liběšickém poutním kostele v podání Jaroslava Konečného a Tomáše Najbrta. Od 17 hodin.

Kamenný les Louny: závěr letošního Vábení – prodej nebeských luceren (od 20.15) a jejich vypuštění ve 21 h.