Soubor Kryptyjátr při Základní umělecké škole Louny chystá světovou premiéru historicky první dramatizace jednoho ze stěžejních děl anglické literatury – Otrantského zámku. Soubor na divadelní podium přináší spletitý gotický román plný tajemství, starobylých proroctví a nadpřirozených úkazů, ale i velkých citů a vášní.

Z původně poněkud experimentálního projektu se nakonec vyvinulo velkorozpočtové představení s dobovými kostýmy, originální autorskou hudbou a výtvarným řešením. Sám autor, Horace Walpole, popisuje své dílo následovně: „Nikde žádná nabubřelost, podobenství, květnatost, odbočování ani zbytečné popisy. Všechno spěje přímo ke katastrofě.“ Kryptyjátr pak na Walpolově románu zaujal zejména jeho ojedinělý jazyk, vykreslení postav a kompozice děje s mnoha časovými rovinami.

Pokud se chcete dozvědět, jak dopadne příběh začínající výkřikem „Ach, ta helma! Ta helma!“, zavítejte v sobotu 2. října v 19 hodin do Vrchlického divadla. Vstupenky v ceně 100 Kč jsou již v prodeji v pokladně divadla.

(mst, zuš)