Během programu v rámci akce Magická Siřem se představila například hudební skupina Fekete Seretlek, jež hraje židovské písně. Vzpomínalo se tam na pobyt slavného spisovatele v této obci. Zúčastnilo se několik desítek návštěvníků.