Společně s učitelkami připravily představení plné písniček, básniček, tance a pohádek. Na pódiu se objevili i školáci, kteří školku navštěvovali v minulých letech. Rodiče své ratolesti odměnili dlouhým potleskem.