Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Historicko – dokumentační komise Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel připravily výstavu s názvem Návraty Volyňských Čechů. Slavnostní vernisáž se uskuteční dnes, ve čtvrtek 5. prosince, od 17 hodin v hlavní budově muzea s recitačním a pěveckým vystoupením žáků ZUŠ Žatec. Výstava potrvá do 2. března 2014. Autoři výstavy jsou Mgr. Dagmar Martinková a Roman Štér.

Volyňští Češi jsou emigranti, kteří ve druhé polovině 19. století odešli do volyňské gubernie v tehdejším carském Rusku.

Výstava dokumentuje jejich kolonizační a posléze hospodářskou činnost, potýkání se s bolševickým režimem, nejvíce však popisuje návraty zpět do vlasti.

Jednotlivé panely se věnují návratům v rámci Československých legií po první světové válce, příslušníkům 1. Československého armádního sboru po druhé světové válce, návratům nuceně nasazených nebo vlakovým transportům.

Fakta doplňují obyčejné lidské příběhy volyňských Čechů, které byly poznamenány sovětským bolševickým režimem, oběma světovými válkami a nyní se nám mohou zdát až neuvěřitelné. Dodnes jsou Volyňští Češi specifickou a uvědomělou menšinou.

Jiří Matyáš