Milovník přírody, malíř a myslivec Václav Nasvětil je rodákem z Ústí nad Labem. Dětství prožil v Postoloprtech, ale nyní žije a tvoří v Žatci.

Již jako malý kreslil brouky, květiny a zvířata. S kamarády stopoval zvěř a s myslivci chodil chytat zajíce, bažanty i koroptve.

Jeho záliba v malování nezůstala bez povšimnutí. Otec, díky svým známostem, přivedl syna v jeho 11 letech k významnému českému malíři Oskaru Brázdovi, aby ho učil malířskému řemeslu a připravil na středoškolská studia uměleckého směru. Václav za ním pilně dojížděl na kole 15 kilometrů z Postoloprt do Líčkova.

Plného rozkvětu životních a malířských úspěchů se však Václav Nasvětil dočkal až v posledních deseti letech. Perokresby zvěře, náměty krajiny a polního kvítí, realistické lovecké obrazy a ilustrace mu přinesly nové tvůrčí uspokojení i smysl života. Současně s mysliveckou tvorbou se zabývá malbou krojů a venkova moravského Slovácka, kde má mnoho přátel. Neopomíjí ani portrétní tvorbu. V roce 2000 byl pasován na rytíře Řádu sv. Huberta a ve stejném roce mu byla udělena Umělecká cena Českomoravské myslivecké jednoty.

S jeho tvorbou se lze setkat nejen na výstavách, v kalendářích vydavatelství Rembrandt, s. r. o., v publikacích současných autorů, které doprovází ilustracemi či na plakátech. Realistické obrazy jsou ozdobou loveckých sálů bavorské šlechty, stejně jako světnic holandských sedláků a hájenek a loveckých pokojů našich myslivců.

Sám o své současné tvorbě říká: „Vrátil jsem se ke klasice – někdy až příliš naturalistické – vnitřním posunem zaviněným současným společenským klimatem: vulgarita, sobeckost, bezohlednost, neúcta k tradicím u mne vyvolala tradicionalismus jako formu vzdoru. Tradici a morálku od sebe nelze oddělit. Tradice je pravá duše národa a morálka jeho obrazem. Slušnost a poctivost se dnes však považují za směšné přežitky a sloužit tradici má přívlastek zločinu. Proto jsem raději konzervativní směšný „zločinec“ plný emocí, než abych si nechal nutit společenské a výtvarné myšlení druhého.“

Václav Nasvětil je jedním z mála našich současných malířů, který dokáže mysliveckou scénu včetně postav velmi působivě přenést na malířské plátno. Myslivost nejen maluje, ale mysliveckým životem opravdu žije. Na obrazech s náměty myslivců, nezřídka svých přátel, je vidět jeho realistický, ale též poeticky malířský pohled na zvěř, myslivost a přírodu ve všech jejích podobách. Průřez dílem Václava Nasvětila budou moci zájemci obdivovat v pražské Galerii PRE na říjnové výstavě, kterou pod názvem Lovy beze zbraní připravuje agentura Gejzír. Vernisáž bude 6. října v 16 hodin.

(pš)