V Žatci se konala v sobotu 13. srpna tradiční neckyáda. Roztodivná plavidla plula od tamního jezu po řece Ohři do nedalekých Zálužic.