Osmý ročník setkání s názvem Noc kostelů je připraven na nadcházející pátek, 9. června, v církevních a kulturních památkách v litoměřické diecézi, pod niž spadá většina území severních Čech včetně okresu Louny. Do akce se na severu Čech přihlásilo téměř 200 památek, uvedla koordinátorka Noci kostelů Kristýna Solničková. Pořadatelé v nich připravili na páteční večer a noc zajímavý program pro veřejnost.

Co budete moci vidět a zažít v okrese Louny? Podívejte se do našeho přehledu. (U kostelů, kde není uveden žádný program, ho pořadatelé v místě ještě upřesňují. Památka každopádně bude otevřena k návštěvě i zajímavé večerní prohlídce.)

Bitozeves, kostel sv. Michaela Archanděla
16.00-23.00 h Kostel otevřen k nahlédnutí
16.00-17.50 h Možnost zapálit svíčku za své blízké
16.00-24.00 h Výstava obrázků dětí ZŠ/MŠ Bitozeves na téma Svatá rodina
17.50-18.00 h Zvonění zvonů
18.00-19.00 h Koncert skupiny Wobčas bez legrace

Bitozeves-Nehasice, kostel Narození Panny Marie

Dolní Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 h Varhanní koncert se zpěvem
19.00 h Prohlídka rekonstruovaného konventu

Horní Ročov, kostel Narození Panny Marie
19.30 h Otevření kostela k rozjímání a návštěvě

Hřivice, kostel sv. Jakuba
18.30-22.00 h Kostel otevřen k prohlídce, možnost rozhovoru s průvodkyní

Chožov, Husův sbor
18.00-19.00 h Koncert - Ženský pěvecký sbor Clavis Cordium

Lenešice, Husova zvonice
18.00-20.00 h Prohlídka zvonice (ve zvonici je možné se seznámit s historií stavby na informačních panelech a zazvonit si na zvon) 

Věž kostela v Liběšicích. V roce 2013 došlo na nich na zrestaurování hodin, teď by tam farnost ráda umístila nový zvon.Zdroj: Vilém Marek ŠtěpánLiběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
Po celou dobu akce možnost občerstvení ve farním areálu a výstava fotografií ze života farnosti
16.00-19.00 h Výtvarná dílna a volnočasová zábava pro děti, mládež i rodiče v areálu liběšické fary
17.00-18.00 h Mše svatá za náš kraj a jeho obyvatele
18.00-22.30 h Výstava Jak žije církev v kostele
19.00-22.00 h Promítání filmu Svatý Filip Neri v kostele
22.00-22.30 h Zpívaná adorace v kostele

Louny, kostel Církve československé husitské
17.00-17.05 h Zvonění (Noc kostelů bude zahájena zvoněním zvonu Jeroným Pražský) 
17.05-17.10 h Zahájení (úvodní slovo a přivítání návštěvníků Noci kostelů – farářka Helena Smolová) 
17.10-18.30 h Prázdninové varhany (Koncert žáků ZUŠ Louny ze třídy I. Derflerové a z dalších tříd klavírního oddělení a hostů. Slovem provází M. Syrovátková) 
18.30-19.00 h Program pro děti (tradiční vědomostní soutěž pro děti a jejich rodiče, tentokrát zaměřená na významná církevní výročí v tomto roce – moderuje Helena Smolová)  
19.00-19.45 h Přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph.D. (přednášku na téma Středověké kláštery a města pronese historik J. Mareš) 
19.45-20.30 h Přednáška Miloše Davida (Ikony ve spiritualitě východních křesťanů)
20.30-20.45 h Pěvecké vystoupení (vystoupí žáci ZUŠ Louny ze třídy M. Briedové) 
20.45-21.15 h Přednáška Mgr. Vladimíra Honse (přednášku o dvou významných výročích, která připadají na tento rok a mají vztah k Lounům, si připraví historik Mgr. V. Hons) 
21.15-22.00 h Staročeské křesťanské tradice s kulinářským okénkem (přednášku o lidových tradicích našich předků s ochutnávkou typického postního pokrmu připravují H. Smolová a V. Hons) 
22.15-23.00 h Koncert chrámového sboru (vystoupí sbor Náboženské obce CČSH v Lounech pod vedením I. Derflerové)
23.15-24.00 h Průvod městem se svíčkami (Noc kostelů uzavře průvod městem se svíčkami a modlitebními zastaveními. Průvod vyjde z kostela CČSH a bude směřovat do kostela sv. Mikuláše na náměstí.)

Pohled na kostel sv. Mikuláše v Lounech z České ulice. Archivní fotoZdroj: Deník/Zdeněk PlachýLouny, kostel sv. Mikuláše
Po celý večer Veliké věci mi učinil ten, který je mocný (možnost svěřit své prosby, přání a starosti modlitbám farníků)
18.55-19.00 h Vyzvánění zvonů k zahájení Noci kostelů
19.00-19.05 h Troubení z ochozu věže
19.05-19.15 h Přivítání návštěvníků Noci kostelů
19.15-20.00 h Koncert dětí ZUŠ Louny (pod vedením K. Štolové)
20.00-21.00 h Výstava K čemu se to používá (interaktivní výstava předmětů používaných v kostele s komentářem)
21.00-21.30 h Koncert chrámového sboru
21.30-22.00 h Ztišení v kostele
22.00-22.40 h Zpívané nešpory (předsedá R.D. Vít Machek, zpívá Musica Optica)
22.40-00.30 h Ztišení v kostele, volná prohlídka
19.15-23.15 h Volný vstup na věž kostela (na půdě kostela a v bytě hlásného komentované prohlídky)
23.15-24.00 h Společný průvod městem se svíčkami (ŘKC a CČSH; od kostela CČSH ke kostelu sv. Mikuláše s modlitebními zastaveními zakončený společným výstupem na věž – výstup bude umožněn přednostně účastníkům průvodu)

Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků na archivním snímkuZdroj: archiv Deníku

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků
Po celý večer Veliké věci mi učinil ten, který je mocný (možnost svěřit své prosby, přání a starosti modlitbám farníků)
18.00-18.10 h Zahájení Noci kostelů
18.10-18.30 h Houslové etudy mladých houslistů
18.30-22.30 h Výstava Poutníkem na dosah (poutní místa naší diecéze)

Nové Sedlo, kostel sv. Václava

Očihov, kostel sv. Martina
18.00-24.00 h Výstava řezbářského umění a fotografií – Hana Micková, Dana Nachlingerová, Bohumil Tománek a Jan Micka
Rozmluvy a posezení u kostela pro všechny příchozí
Osvětlení kostela při svíčkách
18.00 h, 19.00 h, 20.00 h   Rozeznění zvonů
19.05 h   Výklad o historii kostela a sv. Martinovi (patron obce Očihov), uvedení výstavy řezeb a fotografií

Peruc, Černochov, kostel sv. Václava
18.00 - 21.00 h Prohlídka kostela
21.00 - 22.00 h Ztišení s varhanní hudbou 

Peruc, kostel sv. Petra a Pavla
18.00 -18.10 Volání zvonů. Hlas zvonů pozve všechny do kostela 
18.15- 18.30 Co se děje v kostele? Prohlídka chrámového prostoru zaměřená na děti a mládež 
18.30 - 19.00 Přítel darebáků divadelní scénka ze života Jana Boska v podání sboru LP x-tet a divadelního kroužku společenství Domino 
19.00 - 19.30 Dopis do nebe. Děti mohou napsat nebo nakreslit dopis do nebe. 
Po celou dobu: Výstava o salesiánech Dona Boska. Výstava k 90. výročí příchodu salesiánů do naší země

Petrohrad, kaple sv. Vavřince

Podbořany, kostel sv. Petra a Pavla

Podbořany, kostel Božího Spasitele
18.00-19.00 h Ekumenická bohoslužba (společná bohoslužba CČE a CČSH)
19.00-20.30 h Besedování na farní zahradě u táboráku (aktivity se účastní i členové místní skupinky letniční Apoštolské církve.) 
20.30 h Promítání filmu Martin Luther (Letní kino s projekcí na zeď kostela. Začíná se po setmění.)

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie
15.30-16.30 h Vernisáž výstavy s hudební produkcí (vernisáž výtvarného oboru žáků ZUŠ Postoloprty na téma Cesta, spolu s koncertem žáků hudebního a pěveckého oddělení ZUŠ Postoloprty)
17.00-17.45 h Mše svatá (slouží převor-administrátor břevnovského kláštera v Praze Petr Prokop Siostrzonek O.S.B., v místech dřívějšího života jeho řádových spolubratrů)  
18.00-19.00 h Koncert souboru Anonym z Chomutova (aneb lidský hlas je nejlepší nástroj, diriguje M. Novenko) 
19.15-20.15 h Povídání (Benediktýni včera a dnes, aneb co tady ti mniši dělali a co dělají dnes, vypráví představený břevnovského kláštera benediktýnů v Praze)
20.15-21.00 h Možnost prohlídky varhan, věže a zvonu
21.10-22.00 h Dobré ticho (příležitost k ztišení při adoračních a mariánských kytarových zpěvech v podání Scholy sv.
Marka ze Sušan, pod vedením R.D. Radima Vondráčka) 
22.00 h Zvonění na Dobrou noc s Bohem (zvonění na zvony)

Kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku. Zdroj: DENÍK/Zdeněk PlachýVroutek, kostel sv. Jakuba Většího
18.00-18.10 h Zvuk zvonů 
18.15-19.00 h Pěvecký soubor Krásné zpěvačky + hosté M. Karez (kytara, kovový buben) 
19.10-20.00 h Jana Vavřínková a Jana Vonášková-Nováková (viola a housle – J. Haydn, B. Martinů, J. S. Bach) 
20.15-21.00 h Komentovaná prohlídka, diskuze

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele
20.30-21.00 h Divadlo pro děti 
21.30-22.00 h Program před kostelem

Žatec-Radíčeves, kostel sv. Václava
Po celý večer dětské dílny, výstava fotografií stavu kostela před a po rekonstrukci, výstava výtvarných děl žáčků MŠ Alergo Žatec na téma Svatá rodina, Pošta do nebe (možnost zapálit si svíčku za blízkého člověka nebo na nějaký úmysl), Květina na oltář (možnost přinést a zasadit si květinu v zahradě areálu kostela), Občerstvení, Možnost modlitby, ztišení, meditace při svíčkách
18.00 h  Zvonění zvonu zahájí Noc kostelů
18.15 h  Hrají naši malí milí hudebníci (komponované vystoupení dětí z Radíčevsi)
18.30 h  Ze života svatých (přednáška o svatých, jejichž sochy jsou na oltáři v kostele)
19.00 h  Koncert ZUŠ Žatec
20.30 h  Večer chval
21.00 h  Ukončení Noci kostelů