Při letošních srpnových slavnostech Letní lounské vábení se opět bude oslavovat řeka Ohře, která městem protéká. A jak už je téměř zvykem, s novým ročníkem přichází i nový tým, který tento bod programu zrealizuje.

Oslava řeky Ohře by měla být, alespoň podle pořadatelů, vyvrcholením celoměstských slavností. Lidé se vždy shromáždí u mostu Veslařů, kde sledují příběh odvíjející se na hladině a jednom z břehů. Někdy lépe, jindy hůře pochopitelný. Vždy jde ale o originální podívanou.

Když ještě Louny nebyly…

Obvykle tento program zajišťují některé místní spolky. „Letos se o něj postarají organizátoři František Fröhlich, Rostislav Glazer a Lukáš Záhora ve spolupráci se ZUŠ Louny v čele s Milenou Nečesanou," prozradil Michal Ovšonka z hlavního pořadatelského týmu Letního lounského vábení. Jak dodal, příchozí se mohou těšit na příběh odehrávající se v dávných dobách, kdy zde ještě nestálo žádné město a lidé žijící okolo Ohře si vyprávěli příběhy o říční víle, která v ní přebývá. „Vyprávěly se příběhy o její láskyplnosti i příběhy, ze kterých šel strach a hrůza. Víla se jmenovala Agara a podle ní nazývali i celou řeku. Lidé si vílu předcházeli a každý rok jí v magické letní noci v měsíci srpnu vzdávali hold a přinášeli dary. Příběh takové noci se odehraje na řece při připravované oslavě řeky Ohře," upřesnil.

Letošní 11. ročník Letního lounského vábení proběhne 15. až 17. srpna. Oslavy řeky Ohře budou moci zájemci sledovat v sobotu po setmění. Kromě toho bude na programu třídenních slavností řada hudebních vystoupení, závody dračích lodí, akce pro turisty i sportovce.