Tradiční Vavřinecká pouť v Měcholupech se tentokrát přesunula z fotbalového hřiště na náves. Děti se v sobotu 11. srpna mohly povozit ve vláčku, zatočit se na kolotoči a další. K tanci a poslechu byla na programu dechová kapela Žatečanka, kterou večer vystřídala Elegance.