Dětský pěvecký soubor Permoníček Most a Čmeláček Žatec oslaví letos už třicet a patnáct let výročí svého vzniku. Jubileum sbory oslaví koncertem.

Ten se uskuteční za účasti bývalých členů a hostů v Městském divadle v Mostě 13. června od 18 hodin.

„Třicetiletý člověk je na prahu života, třicet let v životě sboru obnáší zralý věk s mnoha zkušenostmi, i když zpěváčci jsou stále ve věku od tří do sedmi let a každý rok se nejméně třetina tělesa mění,“ řekla Eva Hodková, ředitelka a sbormistr DPS Permoníček Most a Čmeláček Žatec, které v pěveckém sboru prošlo pod rukama tisíce dětí.

Z těch, kteří v roce 1980 v Permoníčku začínali, jsou již dospělí lidé, a někteří vodí do sboru i své ratolesti. Jiné děti dnes zpívají ve školních, či dospělých sborech. Po celá léta děti vystupují na různých kulturních akcích, festivalech či akademiích.

Děti z Permoníčku svým zpěvem vítaly delegaci šestnácti prezidentů zemí, kteří zavítali do Mostu. Sbor již vystupoval v televizi a rozhlase. Děti například zpívaly i s Karlem Gottem. Sbor pravidelně vyjíždí také do zahraničí, kde děti již zpívaly například v angličtině, němčině, franczouštině nebo italštině. Několikrát také zpívaly v Senátu ČR.

Každý úspěch bývalých svěřenců Evu Hodkovou potěší a pohladí na duši, a dává jí sílu pokračovat s obdivuhodným zápalem v práci. Toto zanícení, síla začínat stále znovu, schopnost nadchnout a udržet padesát i více neposedů, určitě pramení z toho, že paní učitelka Eva Hodková nepřistupuje k této práci jako k povolání, ale jako k poslání. „Sborová činnost je zdrojem hlubokých citových zážitků, ale poskytuje i naplnění mravní výchovy. Soustřeďuje pozornost, pěstuje morálně volní vlastnosti, jakými jsou vytrvalost, sebekázeň a posiluje hlavně sebevědomí. Začátky pěveckého sboru nebyly snadné jako u všeho, co se rodí, co je nové a nevyzkoušené,“ dodává Hodková.

Společně se svým synem Marianem Hodkem, který těleso doprovází na klávesy, aranžuje písničky, skládá hudbu a texty a stává se vlastně druhým sbormistrem došli po všech zkušenostech ve sboru k závěru, že hudební vývoj dítěte v předškolním věku je velikým přínosem výchovy k umění pro rozvoj osobnosti dítěte. Dále je v hudbě zvlášť výrazný moment sdružovací. Aktivní hudební činnosti působí výrazně na rozvoj sebedůvěry dítěte. „Vážíme si ochoty a krásného přístupu obou základních škol v čele s paní ředitelkou Krákorovou z 3. Základní školy 28. října v Žatci a panem ředitelem Formanem z 3. Základní školy U stadionu v Mostě, že nám umožňují výuku pěveckých sborů na těchto školách,“ dodala Hodková.

Miroslava Huláková