Stezka byla vybudována v letech 2000-2001 kolektivem studentů z Bílinského gymnázia pod vedení profesora Zdeňka Kučery.

Na trase dlouhé 23 km je zabudováno 13 dvojjazyčných informačních tabulí, které výletníky seznámí s geologickou stavbou a tektonikou, problematikou lesů, faunou, flórou, Flájskou přehradou, ochranou přírody a také tím, jak byly Krušné hory zobrazovány ve starých atlasech a mapách.