V Třebívlicích u Želkovic, městečku na pomezí Lounska a Litoměřicka, proběhla v sobotu 27. září slavnost vinobraní.

Oslavy sklizně navštívila také baronka Ulrika von Levetzow, která proslula jako mladá dívenka, do níž se ve zralém věku zamiloval nejslavnější německý básník Johann Wolfgang Goethe. Nyní při veselé sobotní slavnosti předala místním zemědělcům právo pěstovat opět po sto letech vinnou révu.