Toto výtvarné seskupení vzniklo 26. listopadu 1987 při tehdejším Střediskovém kulturním zařízení Luna Louny. Garantem vzniku byla tehdejší ředitelka SKZ paní Alexandra Suková. Sdružení založili společně tři výtvarníci a to Josef Zika, Václav Krejcar a Luděk Dvořák. Jako název pro toto sdružení zvolili VOSA, což je zkratka volného sdružení amatérů. Vosa, Vespula vulgaris – vosa obecná, se pak časem stala i jakýmsi symbolem tohoto sdružení.

Hlavní zásadou VOSA se stala realizace výtvarné činnosti jako koníčka, při respektování rozmanitosti prací svých členů. Byl zamítnut jednotný výtvarný názor. V únoru roku 1988 pak do sdružení VOSA vstoupilo dalších 10 výtvarníků a začala pravidelná činnost. Od roku 1990 vyvíjí VOSA samostatnou činnost.

V současné době má VOSA celkem 25 aktivních členů, včetně všech tří zakladatelů. Během 20 let se však průběžně ve sdružení vystřídalo 86 osob. Většina těch, kteří byli na počátku činnosti VOSY jsou členy dodnes. Mezi výtvarníky jsou nejen malíři z Loun a lounského okresu, ale také z Prahy, Tachova, Chomutova a Ivančic. Členy sdružení byly i výtvarnice ze Slovenska a Ruska. Během své činnosti zorganizovala VOSA již 19 letních výtvarných soustředění, na kterých bylo postupně vytvořeno kolem 1200 obrazů.

V průběhu 20 let uspořádala VOSA celkem 30 společných výstav. Jednou ze společných výstav byla i v roce 1999 velká výstava v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, kde VOSA vystavovala jako první z amatérských výtvarných sdružení. Dále členové v tomto období uskutečnili více než 80 individuálních výstav a to jak na území České republiky, tak například v SRN, Švýcarsku, Holandsku a Francii.

Dvacáté výročí svého vzniku završuje výtvarné sdružení VOSA společnou výstavou v lounském divadle Jaroslava Vrchlického. Zahájení této výstavy bude 10. září v 18.00 hodin. Krásné moto, které VOSA neustále používá, vymyslel jeho bývalý člen Antonín Hluštík. „Vosismus je životní postoj, světový názor, filozofie nadaných a víra vyvolených. Nemá začátku ani konce, nejsou v něm lepší ani horší. Vosistní technika kladení barev obohacuje naše vnímání o výrony prožitků, s nimiž si nevíme rady, které tady ale jsou a vytvářejí kolem nás ono zvláštní ovzduší tolerance, ono prazvláštní blahodárné vosmo.“