Buddhismus na Západě. To je název přednášky, která se uskuteční ve středu 1. října od 19 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech. Přednášet bude Ing. Roman Virt, český učitel tibetského buddhismu Diamantové cesty.

Roman Virt posluchačům představí buddhismus jako dva a půl tisíce let staré učení, které přináší informace o podstatě mysli a zahrnuje v sobě prvky náboženství, filozofie a psychologie. „Buddhismus lidem přináší svobodu, radost, štěstí, soucit a další vlastnosti. Jen vnitřně bohatí a opravdu šťastní lidé mohou být opravdu užiteční sobě i svému okolí. Dokud se naše mysl mění a podléhá všem rušivým emocím, je těžké být stabilní oporou světu,“ říká čtyřiatřicetiletý Roman Virt, který žije v Jílovém u Prahy.

Učitelem buddhismu Diamantové cesty se stal v roce 2001. Od té doby předává své zkušenosti praktikujícím buddhistům i příznivcům tohoto učení, jejichž počet v Evropě i České republice stále roste. To je dáno zřejmě tím, že se jedná o tzv. laický styl buddhismu, který vyhovuje zejména moderním, nezávislým a samostatným lidem.

Žádná omezení, žádná dogmata

Na rozdíl od mnišské (klášterní) tradice tato forma nepřináší žádná omezení do běžného ani partnerského života a nezahrnuje v sobě žádnou víru či dogmata. Ani Roman není mnichem. V běžném životě pracuje jako instruktor potápění, je ženatý a má dvě děti. Skloubit každodenní život s buddhistickou praxí pro něj není žádný problém.

Roman Virt patří mezi žáky buddhistického učitele lamy Oleho Nydahla z Dánska, který se již déle než třicet let zabývá přenosem buddhistického učení na Západ. Jako jeden z mála Evropanů získal kompletní oprávnění učitele meditací v tradici tibetského buddhismu.

Učení obdržel od 16. Karmapy, hlavního představitele tibetského buddhismu linie Karma Kagjü, při svém několikaletém pobytu v Himalájích v šedesátých letech minulého století. Linie Karma Kagjü je jednou z velkých škol tibetského buddhismu a klade hlavní důraz na meditaci a přímý přenos prožitku mysli z učitele na žáka. Její původ sahá k historickému Buddhovi Šákjamunimu. Po staletí se rozvíjela v Indii a posléze v Tibetu až do dnešní podoby.

Buddhismus Diamantové cesty je oficiálním náboženstvím. V červnu loňského roku byl Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü zaregistrován Ministerstvem kultury České republiky jako oficiální náboženská společnost.

Je zatím první a jedinou oficiálně potvrzenou organizací buddhistů v zemi. V České republice v současné době funguje téměř 50 meditačních center a skupin, v nichž se pravidelně schází několik set praktikujících. Také díky tomu patří náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, která centra organizačně zastřešuje, k jedné z největších buddhistických komunit u nás.

Alena Janatová