V rámci projektu Lucemburské Louny představuje Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci se Státním okresním archivem Louny výstavu připomínající 700. výročí narození Karla IV. Cílem je přiblížit dobu Karlova panování i nebývalý rozkvět umění v této době v českých zemích.

Do výstavy ochotně zapůjčila předměty správa Státního hradu Karlštejn, díky čemuž si můžete prohlédnout repliky dvou obrazů Mistra Theodorika. Z lounského archivu je vystaveno devět listin a knih ze 14. století, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech přispěl dobovými archeologickými nálezy.

K vidění bude v květnu cenný karlštejnský poklad

Ze soukromých sbírek se podařilo zapůjčit i drahé kameny z Ciboušova, odkud pochází výzdoba karlštejnských kaplí. K vidění je též Pocta Karlu IV., dílo předního českého sochaře Karla Melouna. Velký dík patří Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze za vstřícnost a zápůjčku části velmi cenného Karlštejnského pokladu, který má Českou republiku reprezentovat příští rok na výstavě v USA. V Lounech bude k vidění v květnu. Ve stejném termínu bude vystavena rovněž Karlova zakládající listina ročovského kláštera z Národního archivu. Autory této části výstavy jsou Jaroslav Havrlant, Jan Mareš a Martin Vostřel.

Druhou částí výstavy je komiksové ztvárnění života Karla IV., které vypracoval lounský rodák, ilustrátor Václav Šlajch. Komiks, zpracovaný netradiční posterovou metodou, mapuje známé i méně známé osudy Karla IV. Připomene důležité životní události a hravou formou představí krále jako stavitele, válečníka a diplomata.

Přijďte se podívat na zajímavou a cennou výstavu! Těšíme se na vás!

Příští sobotu: Karel IV., jeho osobnost a životní dráha

Martin Vostřel,
historik Oblastního muzea v Lounech