Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravilo ve své pobočce v Křížově vile velikonoční výstavu s názvem Kropenatá slepičko, jaké mi dáš vajíčko? Vernisáž proběhla ve čtvrtek 2. března odpoledne, výstava potrvá do 23. dubna.

K vidění jsou velikonoční kraslice zdobené různou technikou, ve sbírkách jich má muzeum téměř osm set. Součástí výstavy budou v Křížově vile ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek a také velikonoční jarmark ve Staré papírně.