Ve spolupráci s Mapovou sbírkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve Oblastní muzeum v Lounech na výstavu, na které bude představena část souboru kartografických exponátů. Výstava je určena milovníkům geografie, historie, kartografie, ale i výtvarného umění, grafiky a řemesel.

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK vytvořila za podpory Ministerstva kultury ČR výstavu Poklady mapové sbírky. Expozice představuje unikátní mapy, atlasy a glóby, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Celý soubor kartografických exponátů byl takto vůbec poprvé prezentován veřejnosti v roce 2014 na Univerzitě Karlově. Nyní se představí část souboru i v Oblastním muzeu v Lounech. Výstava bude doplněna také ukázkou jednotlivých tisků ze sbírky muzejní knihovny.

Na vernisáži v úterý 10. února od 17 hodin bude výstava zahájena přednáškou ředitelky mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, PhDr. Evy Novotné.