Již jen tento týden, do 29. března, mají zájemci možnost navštívit v Oblastním muzeu v Lounech výstavu unikátních map. Výstava je koncipována jako časový a tematický průřez fondem Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, odkud je část výstavy zapůjčena. Výstavu doplňují i práce kartografů, rytců a tiskařů, jejichž díla se nacházejí ve sbírkách knihovny lounského muzea. Doplňkem k vystaveným tiskům jsou i nezbytné cestovní přístroje, kapesní sluneční hodiny a kompasy ze 17. a 18. století.

Na výstavě si mohou lidé prohlédnout mapu Království českého od významného českého kartografa národního obrození Františka J. J. Kreibicha. Jedná se o kopii nejstarší tištěné mapy Čech z roku 1518, jejímž autorem byl Mikuláš Klaudyán, mladoboleslavský lékař a knihtiskař. Mapa vychází z tzv. cestovních poutnických map, které vycházely kolem roku 1500. Mapy se používaly se slunečními hodinami, proto byly orientovány na jih.

Zajímavá je rukopisná mapa křivoklátského panství od zemského měřiče Šimona Podolského z Podolí z roku 1600. Je na ní kopečková manýra, typická pro kartografický výškopis té doby. Ze 17. století pochází plánek Starého města pražského Samuela Globice z Bučína s detailním dvoubarevným vyobrazením. Významné domy jsou popsány písmeny, například pod písmenem D je i dům pražského kata.

Jako ukázka středověké křesťanské kartografie je v muzeu reprodukce mapy ze 13. století, je to kruhová oltářní mapa z Herefordské katedrály. Svět je zobrazen v kruhu a obklopen oceánem; toto zobrazení souvisí s tehdejším křesťanským náhledem na svět a mapa je orientována na východ. Neméně zajímavá je i ukázka katastrální mapy z učebnice zeměměřičství s přesným vyměřením parcel a označením jménem majitele nebo bohatě zdobené barokní astronomické mapy.

Unikát je obraz z obléhání Malty

Vystaveny jsou také kuriozity. Ukázkou fiktivní mapy je alegorie mužské strategie, jak se ubránit útokům lásky. Symbolické a nápadité zobrazení v podobě dobývání pevnosti od M. Seuttera. Pro milovníky lodí je v muzeu grafika s detailním popisem a průřezem válečnou lodí od J. B. Homanna.

V procesu digitalizace dochází ke zpřístupňování map, zahraniční experti, vědci a kartografové vyhledávají unikáty a upozorňují na ně. Světovým unikátem je i pohled na severomaltský přístav z roku 1565, kdy byla Malta obléhána Turky. Na mapu upozornil profesor J. Schiro, emeritní ředitel konzervačního oddělení kulturního dědictví Malty. Jde o jediný dochovaný výtisk této mapy.

Přijďte si prohlédnout i další zajímavé mapy, krásné kartografické a umělecké práce. Na výstavě si malí i velcí návštěvníci mohou zahrát historicko - kartografické pexeso zobrazující 32 glóbů z mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK v Praze. K výstavě byl vydán také reprezentativní katalog, který si mohou zájemci koupit v pokladně lounského muzea.

Stanislava Profousová