Žatecké muzeum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů uspořádalo unikátní výstavu o odbojové skupině Praha – Žatec, ve které hrál významnou roli i Karel Sabela, velitel 4. roty 21. tankové brigády ze Žatce.

Skupina chtěla na začátku roku 1949 svrhnout komunistický režim, žatecké tanky a vojáci měly obsadit důležitá místa v Praze. Vše bylo ale nakonec prozrazeno ještě před začátkem akce, v březnu 1949 byli členové skupiny pozatýkáni, pět, včetně Karla Sabely, jich poté bylo popraveno. Výstava potrvá v žateckém muzeu do 22. srpna.