Výstavu Zdeněk Sýkora ve vybrané společnosti, která se koná v Galerii města Loun, navštívil v závěru listopadu německý novinář a výtvarný kritik Hans-Peter Riese v doprovodu kurátorky výstavy Lenky Sýkorové.

Muž, který se stal přítelem a velkým obdivovatelem Zdeňka Sýkory, od šedesátých let 20. století popularizoval české umění v německých médiích, byl spolupořadatelem několika výstav českých umělců a autorem mnoha textů do katalogů. Byl to právě on, kdo se v lednu 1977 zasloužil o zveřejnění Charty 77 ve světovém tisku.

V jeho sbírce obrazů se jména českých a slovenských umělců Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jan Kubíček či Miloš Urbásek představují v sousedství světově známých umělců jako El Lisickij, Richard Paul Lohse, Günther Uecker nebo Andy Warhol.

Milena Nečesaná