Ke příležitosti devadesátých narozenin vystavuje Galerie Benedikta Rejta přes čtyřicet obrazů světoznámého malíře a lounského rodáka Zdeňka Sýkora. Devadesáté narozeniny oslavil v únoru a od té doby se slaví v galeriích po celé republice.

Výstava v Lounech mapuje zájem sbírkotvorných institucí o Sýkorovy obrazy, jejichž cena se šplhá do závratných výšin. Sám mistr se v sobotu slavnostního zahájení nemohl zúčastnit, nedovolil mu to zdravotní stav. Výstava představuje především geometrické struktury a liniové obrazy.

K vystavě chystá galerie bohatý doprovodný program skládající se z několika tématicky rozdělených cyklů. Matematické přednášky seznámí návštěvníky s teorií chaosu a náhodnými čísly, proběhnou koncerty a přednášky o výtvarném umění.

Doprovodný program


Filmotéka GBR - čtvrtek 17.00

SVOBODA, PROSTOR, NÁHODA V DÍLE ZDEŇKA SÝKORY
09.12.2010
1988 . 107 min.
autor . Jaroslav Vančát
režie . Josef Maňák
střih . Marie Cikánková
filmový materiál natočený pro tehdejší Audiovizuální centrum Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

ZDENĚK SÝKORA
27.01.2011
1993 . 40 min.
režie . Svatopluk Vála
filmový dokument České televize z cyklu Album

ZÁZRAKY SE DĚJÍ JEN JEDNOU
03.02.2011
1951 . 98 min.
režie . Yves Allégret
hrají . Jean Marais . Alida Valli . Daniel Ceccaldi . Francoise Prévost
kultovní film Zdeňka Sýkory o pomíjivosti a neopakovatelnosti okamžiku

ZDENĚK SÝKORA
24. 02. 2011
2002, 60 min.
režie Jaroslav Brabec
filmový rozhovor České televize z cyklu Evropané


Lyceum - středa 17.00

přednášky o umění nejen pro děti a mládež

ZDENĚK SÝKORA
10. 11. 2010
krajina, struktura, linie
přednáší Bc. Jana Zajoncová

PAUL KLEE
15. 12. 2010
Pedagogický náčrtník
přednáší Bc. Jana Zajoncová

ZDENĚK SÝKORA
19. 01. 2011
restaurované dílo
přednáší akad. mal. Pavol Andraško


Akademie GBR - pátek 17.00
přednáší prof. Petr Kulhánek

TEORIE CHAOSU
26. 11. 2010
samoorganizace struktur
Lorenzův atraktor bifurkace

CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA
03. 12. 2010
náhodné proměnné distribuce
Monte Carlo simulace

TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI

21. 01. 2011
klasická a kvantová pravděpodobnost kvantové počítače


Respirium GBR - sobota 17.00
na cembalo hraje Sylvia Georgieva, PhD.

LINIE V HUDBĚ BAROKA A KLASICISMU

13. 11. 2010
Domenico Alberti (1717–1740)
Giga . Allegro
Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Chaconne G dur
Carl Philip Emmanuel Bach (1714–1788)
La Folia
Leopold Antonín Koželuh (1747–1818)
Sonáta Es dur

BARVY V HUDBĚ KLASICISMU
27. 11. 2010
Jiří Antonín Benda (1722–1795)
Sonatina G dur a D dur Sonata G dur . allegro . adagio . allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Fantazie pro klavír d moll . K. 397 9 variací pro klavír (Duport) D dur . K. 573
12 variací pro klavír 'Ah, vous dirai-je, Maman'. K. 265

STRUKTURY V HUDBĚ AVANTGARDY

19. 02. 2011
Igor Stravinskij (1882–1971)
Pět prstů
Viktor Kalabis (1923–2006)
Příběhy Szyzyfovy - preludium - árie - tokáta pro cembalo - opus 75
Béla Bartók (1881–1945)
Bulharské tance