Kristina Folprechtová studovala obor malba u akademického malíře Kamila Linharta, poté také na Konzervatoři v Ústí nad Labem, kterou absolvovala u akademického malíře profesora Václava Rykla a akademického malíře J. Šelbického. Zkušenosti sbírala také u akademického malíře Zdeňka Sýkory a dalších.

Od roku 1990 je členkou Unie českých výtvarných umělců a plně se věnuje umělecké tvorbě a profesionální malbě, rovněž i navrhuje a vyrábí vitrážové objekty a šperky. Zabývá se i organizováním a inspirováním přátel ke společným happeningům, akcím a instalacím, které dokumentuje společně s manželem – významným neprofesionálním tvůrcem krátkých filmů o umění a vitrážistou.

Její tvorba ji rovněž přivádí k úvahám o smyslu lidského bytí, o touze člověka pozvednout se z hlubin nevědomosti, způsobené jednostranným veskrze hmotným nazíráním světa a snaze obrátit jeho pozornost k mnohem podstatnějším duchovním hodnotám. Zdroj tohoto hledání a zároveň cestu řešení těchto mystických poselství nachází Kristina Folprechtová v novodobém šamanismu.

Výstava potrvá do 19. dubna.