Happening je již tradičně poslední akcí v poslední den školního roku v Základní umělecké škole Louny. Návštěvníci, kteří zahradu školy úplně zaplnili, si mohli poslechnout školní soubor Morgan pod vedením Josefa Gunára, který hudebně doprovodil první půlku odpoledne. Ve druhé půlce vystoupil jazzový orchestr Big band pod vedením Milana Bitnera.

Pro děti byly připraveny tvůrčí dílny hudebního, literárně dramatického, tanečního oboru a zahradu školy vyzdobila výstava žáků výtvarného oboru části Kolečka předškoláků. Výsledky práce v jednotlivých dílnách děti předvedly pod vedením paní učitelky Lenky Havlištové, Mileny Nečesané a učitele Jana Krtičky. Výstavu s žáky připravila učitelka Jana Marešová. Nejmenší žáčci z Předkolečka a Kolečka předškoláků tam rovněž obdrželi pamětní listy, což jsou velké jedničky za jejich práci ve školním roce.

Nejzkušenější dostali absolventské listy

V koncertním sále školy se v 16 hodin sešli starší žáci školy spolu se svými rodiči, aby si z rukou ředitelky ZUŠ Louny Jindřišky Riedlové převzali ocenění za vzornou reprezentaci školy a vzornou práci za školní rok 2013/2014. Rovněž si své absolventské listy převzali žáci, kteří v letošním školním roce ukončili některý ze stupňů studia v základní umělecké škole.

Tento slavnostní ceremoniál zahájil Žesťový kvintet pod vedením pana učitele Jaromíra Laksy a milým vystoupením ho zpestřil nejmladší pěvecký sbor Pastelka ještě doplněný žáky Kolečka a Předkolečka předškoláků.

Počasí účastníkům přálo, a tak se happening opravdu vyvedl. Všichni společně zamávali školnímu roku 2013/2014. V září ZUŠ Louny zahájí rok plný oslav, protože Základní umělecké škole Louny bude 65 let.

Ivana Derflerová