V Základní umělecké škole Louny se minulý týden ve čtvrtek konala vernisáž prací žáků výtvarného oboru učitelky Jany Marešové na téma Japonsko. Žáci na tomto tématu pracovali od začátku školního roku, a tak dostali možnost se prostřednictvím výtvarných činností o Japonsku hodně dozvědět.

Japonsko je ostrovní stát v Asii. Mezi náměty obrázků žáků tedy jsou moře, lodě či ostrovy. Na obrázcích můžeme vidět i sopku Fudži, která je symbolem Japonska, chrámové komplexy či pagody.

Děvčata malovala také gejši, chlapci samuraje

Jak na vernisáži řekla učitelka Jana Marešová, děvčata většinou malovala gejši umělkyně, společnice, které baví tradičními tanci, hrou na hudební nástroje a příjemnou konverzací v tradičních japonských oděvech kimonech. Žáci také pracovali na návrzích nových oděvů. Chlapci kreslili raději samuraje neohrožené bojovníky v nádherné zbroji.

Žáci si také vyzkoušeli známé japonské umění krásného písma kaligrafii, komiksy manga (čtou se, jak je pro Japonsko typické, zprava doleva) i origami (skládačky z papíru). Návštěvníky vernisáže upoutala veliká labuť, vysoká přes jeden metr, která je složená z téměř dvou balíků kancelářského papíru.

Účastníci vernisáže si po krátkém vystoupení Kateřiny Kotorové, žákyně výtvarného oboru, která na vernisáži svým spolužákům a ostatním přítomným zazpívala a zahrála na klavír, prohlédli nejen vystavené obrázky na sále a ve vstupní hale, ale museli si projít celou školu, protože výstava je skutečně rozsáhlá. Výstava bude ve škole celý měsíc.

Pro veliký úspěch a zajímavou práci zvou nejstarší žákyně výtvarného oboru Jany Marešové v čele s Denisou Zlatohlávkovou všechny zájemce děti i dospělé : „Přijďte si vyzkoušet skládání origami v sobotu 1. března na statek do Skupic". Origami je v Japonsku široce rozšířená zábava, jejíž obliba stoupá. Skládat z papíru se učí děti už v mateřské školce.

Skládání origami bude součástí Masopustního veselí, které Základní umělecká škola Louny spolu s občanským sdružením Stopy pořádá 1. března od 10 hodin ve Skupicích u Postoloprt na statku společnosti Hydroclar. Skládání origami nebude jedinou zábavou celého dne prvního setkání na statku. Budete si moci prohlédnout statek s výstavou starých zabíjačkových předmětů, nakreslit svůj hrníček nebo zatančit zumbu. Na masopustním reji nemůže chybět zabíjačka ani maškarní rej a další atrakce.

Jindřiška Riedlová