I přesto, že rakovničtí zastupitelé zprávu o možnosti finanční podpory města na pořízení babyboxu odložili, nehrozí, že by tím projekt na jeho umístění do prostor rakovnické Masarykovy nemocnice měl totálně padnout.

„Podle zpráv z vedení nemocnice by s tím neměl být problém," řekl na posledním zasedání zastupitel Ivo Trešl (Město pro vás), jenž pracuje jako chirurg ve zdejší nemocnici. Ten se dále zmínil, že ve zprávě jsou veškeré údaje, které si vyžádal sociální odbor rakovnického úřadu.

„Je zde také přiložena podepsaná smlouva mezi společností Babybox a rakovnickou nemocnicí," informoval zastupitel Ivo Trešl.

Lékař a zastupitel v jedné osobě Oldřich Kronich (Město pro vás) s informací o možnosti pořízení babyboxu na dubnovém zasedání předních představitelů města souhlasil. „Máme už naplánované místo, kde by mohl babybox být umístěn, máme k tomu i možnost anesteziologických sester, máme již také zajištěnu službu pediatrů," vysvětlil Oldřich Kronich.

Pořízení „schránky" pro odložené děti by však, alespoň podle dosavadní praxe, nesloužilo pouze a především místním lidem. Oldřich Kronich totiž informoval, že se ještě nikdy nestalo, aby z daného okresu či z daného místa nechali rodiče dítě v místním babyboxu. Informace o pořízení babyboxu však vzbudila mezi lidmi nejen pozitivní, ale i negativní emoce. Zatímco příznivci pořízení „schránky" pro děti vítají, a to hlavně z důvodu, že o dítě se následně mohou postarat lékaři a rodiče jej tak v lepším případě neodloží jen tak někde na ulici či v lese, odpůrci namítají, že by vedení nemocnice mělo řešit závažnější problémy, třeba chybějící dětské oddělení.

V současné době, jak již bylo zmíněno, je podepsána smlouva, ovšem vedení nemocnice se nechce na financování projektu podílet samo. Instalace babyboxu by měla stát zhruba dvě stě padesát až tři sta tisíc korun. Zastupitel Oldřich Kronich už v minulosti požádal vedení města o příspěvek ve výši sto tisíc korun. Nějaký příspěvek chce nemocnice také získat od Svazku měst a obcí Rakovnicka (SMOR).

Vedení města je myšlence pořízení babyboxu nakloněno. „Je to pro děti a je to záležitost, která vede k záchraně životů, takže si myslím, že bychom nad tím měli uvažovat velmi pozitivně do příštího zasedání," sdělil tehdy starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD).

„Žádost přišla také do kanceláře SMORu. Když jsem to tak probíral, tak navrhuji, aby se svazek připojil padesáti tisíci korunami. Je to ale můj názor, nevím, jestli bude taková vůle i členů svazku," řekl zastupitel Zdeněk Nejdl (ODS), který je zároveň předsedou SMORu.