KOMPLETNÍ ROZHOVOR NAJDETE ZDE.

Pane Bubeníčku, v souvislosti s posledními krajskými volbami se často mluví o pomalém nástupu totality. Co si o tom myslíte vy? Mají se lidé bát?
Dnes se lidé bojí, zda budou mít práci, zda budou mít na nájem, zda budou moci dát dítě studovat. Levicové vlády v krajích to nebudou mít jednoduché, ale budou jistě občanům prospěšné.

Hejtmana už jako komunisté máte, kdy opět budete mít předsedu vlády?
O vedení státu rozhodnou parlamentní volby.

Budete ČSSD hlídat, aby už náš kraj nerozkrádala, nebo v tom pojedete s ní?
Cílem nového vedení kraje je vytvořit i jeho lepší jméno na veřejnosti. Doufám, že se nám to podaří.

Poraďte mi, jak se z dělníka může stát hejtman?
Věnujte se komunální politice, a potom musíte také samozřejmě kandidovat v krajských volbách.

Byl to váš sen, stát se hejtmanem, nebo trochu noční můra?
Jako volební lídr KSČM jsem musel počítat s tím, že mohu být i hejtmanem. Bude to náročná práce, ale věřím, že pro Ústecký kraj prospěšná.

Máte na starosti vnější vztahy a legislativu. Jaké kroky se chystáte udělat v těchto věcech?
V otázce vnějších vztahů má kraj řadu smluv, které naplňuje. Předpokládáme jednání o užší spolupráci také s naším nejbližším sousedem Svobodným státem Sasko. Kraj má právo legislativní iniciativy, snažil se to využít v minulém volebním období, a pokud bude potřeba, vyvine ji i v tomto volebním období.

Jak vyřešíte obrovský problém ÚK – nezaměstnanost? Jak všichni víme, už i zóny propouštějí (Žatec, Kadaň) a nešťastných lidí bez práce neúměrně přibývá …
Plně souhlasím, že nezaměstnanost je obrovský problém Ústeckého kraje. Ovšem kraj má omezené možnosti v řešení, vše se odvíjí od vládní politiky. Budeme dále pracovat na programu zaměstnanosti, který začal vznikat v závěru minulého volebního období. Tato otázka je jednou z priorit nového vedení Ústeckého kraje.

Můžete nějak stručně ohodnotit minulé vedení kraje? Mohu-li tipovat, zřejmě podle vás nebylo tak špatné, když jste si na krajském úřadu nechal mnoho z lidí, kteří byli i v minulém vedení. Nemyslíte si, že vám to může uškodit? Voliči evidentně volali po změně, když volili KSČM, nemyslíte?
Chceme se dívat do budoucnosti, chceme, aby současné vedení bylo dobře hodnoceno. Chceme, aby jméno Ústecký kraj mělo patřičnou vážnost. Tím chceme naplnit i důvěru voličů.

Můžete nastínit vaše další kroky ve vedení kraje? Budou nějaké personální změny?
Pokud myslíte personální změny na krajském úřadě, ty mohou následovat až po jednání s jeho ředitelem, které zatím neproběhlo. Obecně si myslím, že na krajském úřadě pracují profesionálové, pokud by někdo mě opačnou zkušenost, jsem připraven to ve spolupráci s ředitelem úřadu řešit.

Váš stranický kolega a náměstek Rybák má na starosti zdravotnictví. Chystáte něco udělat s Krajskou zdravotní? Zestátníte ji, nebo stále bude akciovou společností? A co zdravotnické poplatky, nezačnete je opět proplácet?
Krajská zdravotní je sice akciová společnost, ale jediným akcionářem je Ústecký kraj. Na prvním zastupitelstvu byl schválen návrh na změny v představenstvu i dozorčí radě.

Jak budete „myslet" na osoby zdravotně postižené konkrétně na nevidomé v Ustí nad Labem. Nyní se bude rušit denní centrum pro osoby s tímto postižením – důvod: Nenašly se finance pro neziskovou organizaci! Je zajímavé, že na podstatně méně důležité věci se peníze našly.
Slíbil jsem ustavit poradní sbor hejtmana pro potřeby seniorů a zdravotně postižených.

V čem se liší současní komunisté od těch, kteří pod záminkou vyšších ideí znásilňovali svobodu jednotlivců, nárokovali si právo rozhodovat o tom, kdo bude studovat, kdo může cestovat, jaká muzika je pro Československo nezávadná, co mohou říkat herci v televizi a na divadle apod., když vaše myšlení principielně vychází ze stejných základů?
Dnes pracuje KSČM jako normální parlamentní strana, která respektuje ústavu a zákony této země. Její stanovy jsou registrované ministerstvem vnitra.

Oldřich Bubeníček

Datum a místo narození: 5. ledna 1953 v Ústí nad Orlicí
Vzdělání: gymnázium v Ústí n. O.
Dosavadní zaměstnání a funkce: novinář a zpravodaj Haló novin; zastupitel Ústeckého kraje (od roku 2004) a od roku 2008 uvolněný předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost; zastupitel města Bílina (od roku 1990)
Praxe: začínal jako dělník, pracoval ve sklárně, v 70. letech v době normalizace začal dělat kariéru jako placený funkcionář KSČ, po roce 1989 se stal předsedou okresního výboru KSČM,
Rodina: ženatý; tři děti
Zájmy: zahrada, cestování, sport