„Zpočátku to byl šok, že se musíme starat samy o sebe. Předtím jsme byly zvyklé, že nám vše organizují zaměstnanci ústavu," vzpomíná Helenka na začátek ledna loňského roku, kdy dva byty pro celkem osm klientů začaly na malém sídlišti na okraji Šluknova fungovat. „Teď jsme tady a docela nám to jde," usmívají se obě mladé ženy.

Helena, na první pohled ta průbojnější a živější z dvojčat, má pěkného koníčka skládání básniček. A už to není jen do šuplíku. Ústav sociální péče připravuje na červen výstavu prací klientů a nebude na ní chybět ani Helenčina poezie. Iva zase ve volném čase chodí cvičit zumbu.

Děvčata však spolu nebydlí, Iva žije se svým partnerem v domě přes ulici. Natrefila na zručného chlapíka. „Sám si vyrábí postel, předtím už očalounil lavici," září Ivě oči, když o svém milém mluví. Pracuje v Dolní Poustevně u firmy, která se zaměřuje na výrobu samolepicích cenovek, vánočních a velikonočních ozdob a dekorací. Její sestra teď uklízí v lobendavském ústavu. „Díky paní ředitelce, která mi dala práci," je ráda Helena, která předtím dva roky chodila do školy a jako vyučená kuchařka marně hledala uplatnění…

Škoda, protože na přivítanou ve Šluknově jsme dostali výborné palačinky s džemem, které připravila právě Helenka.

Cení si soukromí

Do ústavu odložená dvojčata měla kliku v tom, že mohla být stále spolu. Od čtyř let v ústavu v Podluží, od roku 1998 v Lobendavě. A díky projektu chráněného bydlení jsou pohromadě i dnes. Cení si přitom soukromí, ačkoli v bytě bydlí více lidí. „Když mi někdo leze na nervy, zavřu dveře do pokoje, pustím muziku a mám klid," bezelstně se culí Helena.

Na druhou stranu jsou obě rády za možnost takového bydlení. „Je to tu volnější než v ústavu, už bychom se zpátky nevrátily," říká za obě sestry Iva. Doufají, že získají souhlas k navrácení způsobilosti k právním úkonům, ale zatím se drží při zemi. „Na úřad bych asi nedošla, ale všechno ostatní si udělám sama," tvrdí Helena, vědoma si svých současných schopností.

Šluknovské chráněné byty, které Deník navštívil, jsou vlastně jen prvními vlaštovkami před budoucím systematickým „zalidňováním" i zcela nových obydlí.

V Ústeckém kraji

Pavlína Kolářová, regionální pracovnice Národního centra podpory transformace sociálních služeb, která má na starosti Ústecký kraj a zařízeními v Lobendavě a Šluknově reportéry Deníku provázela, potvrzuje, že lidé v chráněných bytech nezůstanou sami. „Služba je poskytována partnersky a bude se dál rozvíjet. Do projektu Podpora transformace sociálních služeb je zapojeno 32 ústavních zařízení z celé České republiky. Dvě z nich, v Lobendavě a v Hliňanech, jsou v Ústeckém kraji. Na Ústecku se bude projekt týkat dohromady 88 klientů. Vytvářet nové služby pro lidi s postižením je možné díky penězům z Integrovaného operačního programu, kde je k tomuto účelu vyhrazeno 1,3 miliardy korun. Projekty musí být zrealizovány nejpozději do června 2015."

Nové domky

Velkorysý projekt počítá rovněž s vybudováním zcela nových domků pro osoby s těžším postižením, kde budou mít podle slov Pavlíny Kolářové klienti zajištěny i denní programy včetně rehabilitace, práce v dílnách a podobně.

V kostce řečeno: projekt zlepšuje kvalitu života osob s postižením umožňuje jim přestěhování z velkých ústavních služeb do běžného bydlení v místní komunitě.

Jako ti zdraví

„Cílem transformace sociálních služeb je podpořit přechod lidí s postižením z velké instituce ústavního typu a začít život takový, jaký je běžný pro jejich zdravé vrstevníky. S náležitou podporou jsou lidé s postižením schopni žít v běžných malých domácnostech, vykonávat většinu činností v péči o svou osobu nebo chodit do zaměstnání či chráněného denního programu. Není důvod, aby trávili svůj život v unifikované ústavní instituci," rozvádí Pavlína Kolářová.

Proto se nelze divit nadšení Heleny, která se už těší na další stěhování. „Splnila jsem si svůj sen a koupila televizi. Chci na okna oranžové závěsy. Ty si ale nechám až do nového bytu!"

Co je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb?

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb pomáhá vzděláváním a metodikou vybraným organizacím, které umožňují lidem s postižením přejít z velkých ústavních služeb do bydlení a života v běžné společnosti.

Národní centrum zajišťuje vzdělávací programy, semináře nebo stáže pro pracovníky zařízení, aby byli připraveni na změnu poskytování sociálních služeb a přístupu ke klientům.

Projekt Podpora transformace sociálních služeb je realizovaný odborem sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR a financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, jehož činnost je realizována od listopadu 2010 do března 2013.

Současně s tímto projektem administruje MPSV investiční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu, které je možné využít pro budování nových forem bydlení a podpory, např. chráněných bytů nebo denních stacionářů.

Více o projektu a IOP: http://www.mpsv.cz

Více o Národním centru: www.trass.cz