Stačilo na sběrný dvůr donést pět kusů starých elektrospotřebičů. Soutěž probíhala ve spolupráci s krajským úřadem a jednotlivými městy, které dlouhodobě podporují občany ve třídění elektra.

Ústecký i Liberecký kraj skončily ve výsledcích sběru za loňský rok pod celorepublikovým průměrem. Možná i proto se kraje rozhodly zvýšit úsilí a ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol sběr elektrospotřebičů zintenzivnit. Soutěž Zapoj se a vyhraj! probíhala od ledna do března letošního roku.

Obyvatelé obou krajů odevzdali přes 2,5 tisíce kusů vysloužilého elektra (Ústecký 1 150 kusů, Liberecký 1 400). „Zapojit se a vyhrát mohl každý. Stačilo jen odnést pět kusů elektrospotřebičů do sběrného dvora, nechat si orazítkovat soutěžní letáček, vyplnit kontaktní údaje a poslat ho k nám," říká Iva Červená, regionální manažerka pro oba zúčastněné kraje. Hlavní motivací zapojit se byl tablet Acer.

Nejvíce letáčků do soutěže poslali obyvatelé Ústí nad Labem, kteří mají k dispozici dva sběrné dvory v ulici Křižíkova a Havířská. „Jsme si vědomi toho, že v porovnání s ostatními kraji máme ve sběru elektra jisté rezervy, proto se snažíme občany motivovat podobnými soutěžemi, jako je Zapoj se a vyhraj! Lidé si zvyknou nevyhazovat elektro do popelnice, ale nosit ho na sběrné dvory. Snažíme se je informovat o přínosech pro životní prostředí, které recyklace má, i o ekologickém nebezpečí, jež se v elektrospotřebičích skrývá, pokud se s nimi zachází nešetrně," komentuje soutěž Simona Heymerová, vedoucí odboru životního prostředí v Ústí nad Labem, a s úsměvem dodává: „Jsem si jistá, že se v domácnostech nachází ještě stále dost elektra na další kola soutěže."

V dubnu proběhlo losování výherců za Ústecký kraj. Výherce hlavní ceny si s hrdostí odnáší tablet Acer a říká: „Podobné soutěže jsem se zúčastnil poprvé, inspiroval nás hlavně náš vnuk, který do akce zapojil celou rodinu. Ještě neví, že jsme vyhráli a jistě bude mít velkou radost."