Budete-li mít cestu do Prahy, stojí za návštěvu Trojský zámek. Ten si pro letošní sezonu připravil hned dvě výstavy. První nese název „Vášeň a ideál / Česká secesní plastika přelomu 19. a 20. století" a představuje průřez tvorbou nejvýraznějších osobností českého sochařství přelomu století.

Druhá výstava, nazvaná „Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze", dává nahlédnout na proměny sklářské tvorby ve dvou významných evropských sklářských centrech v období od 16. do 19. století. Výstavy zároveň naznačují novou koncepci Galerie hlavního města Prahy, která zámecké prostory užívá. Místo si tu najde umělecké řemeslo, textilní umění a další formy, které do zámeckého interiéru patří. Obě výstavy si bude možné prohlédnout až do 3. listopadu tohoto roku.

Sochařská díla Myslbeka a jeho žáků

Expozice sochařství přelomu 19. a 20. století počíná neoklasicistními díly Josefa Václava Myslbeka (1848 1922) a zahrnuje práce jeho nejvýznamnějších žáků, jakými byli Josef Mařatka, Quido Kocian, Bohumil Kafka a Jan Štursa.

Výstava však rovněž neopomíjí jeho neprávem zapomenuté žáky, které se snaží uvést zpět do kontextu doby. Patří k nim předčasně zemřelý talentovaný sochař František Hošek, který studoval u Myslbeka ještě na Uměleckoprůmyslové škole, a zejména pak absolventi sochařského ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze Vladimír Astl, Josef Kalvoda, český Němec Alois Rieber, Ladislav Kofránek a Jaroslav Krepčík. Každý z nich se vydal jinou cestou, ale plastiky, které vznikaly v průběhu studií a krátce po nich, se žánrově i stylově potkávaly.

Krasoumná jednota

Známé Myslbekovy spory se studenty žáky motivovaly k originálnímu uměleckému rukopisu a učinily z nich jedinečné představitele našeho sochařství první třetiny 20. století. Nepopiratelný vliv na českou plastiku počátku století měla nejen známá výstava impresionistického sochaře Augusta Rodina, která se uskutečnila roku 1902 v zahradě Kinských, ale i zvláštní výstava Krasoumné jednoty, jež o čtyři roky později představila české veřejnosti důležitého představitele naturalismu Constantina Meuniera.

Benátské a české řezané sklo

Výstava skla pochází ze sbírky, která obsahuje přes 20 tisíc předmětů a patří k nejhodnotnějším nejen v Evropě, ale i na světě. Představuje pohled na největší rozmach výroby benátského skla, který nastal v 16. a 17. století, a jeho dalšího šíření do západní a střední Evropy díky emigraci benátských sklářů. V Českých zemích se sklo v benátském stylu vyrábělo například na panství Nové Hrady v jižních Čechách.

Z období 1710 až 1750, známého českým barokním řezaným sklem, pochází typický český pohár s balustrovou nohou. Vedle toho se také vyráběly číšky, loďky na sladkosti, misky nebo láhve s církevními i loveckými nebo jinými motivy. Řezba se při rafinaci skla nejvíce uplatnila v době Biedermeieru v první polovině 19. století, kdy si kvalitní sklo oblíbilo hlavně měšťanstvo.

Samostatnou skupinu tvoří slezské reliéfní řezané sklo, jehož hlavním představitelem byl Friedrich Winter (před rokem 1712), korporál zámku Kanast.

Užitečné informace

Zámek Troja

Výstava Vášeň, sen a ideál / Česká secesní plastika

Termín: do 3. listopadu 2013
Otevřeno: úterý až neděle od 10.00 do 18.00 hodin, pátek od 13.00 do 18.00 hodin
Vstupné: 120,- / 60,- Kč

Kurátorská prohlídka se Sandrou Baborovskou: 28. 5. v 17.00 hodin
Lektorské prohlídky: neděle 19. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 21. 7. a 18. 8. v 15.00 hodin

Výstava Benátské hutně tvarované a české řezané sklo

ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (16.–19. století)
Termín: do 3. listopadu 2013
Otevřeno: úterý až neděle od 10.00 do 18.00 hodin, pátek od 13.00 do 18.00 hodin
Vstupné: 120,- / 60,- Kč

Kurátorská prohlídka s Janem Schöttnerem: út 11. 6. v 17.00 hodin
Lektorské prohlídky: neděle 19. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 21. 7. a 18. 8. v 15.00 hodin

- Prohlídky s průvodcem pouze na objednávku na tel. 224 826 391 nebo pr@ghmp.cz.
- Prohlídky jsou zajištěny pro skupiny nad 5 osob, výklad je nutné objednat alespoň týden dopředu.

Bezbariérový přístup je zajištěn pouze v suterénu a přízemí, zbývající výstavní prostory bezbariérový přístup nemají.

Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963. Shromažďuje, ochraňuje, vědecky zpracovává a spravuje české umění 19., 20. a 21. století.

Více na: http://ghmp.cz.