Teď, kdy panují tropická vedra, je expozice o dolu Richard nejen příležitostí k hlubšímu poznání osudu podzemních chodeb pod vrchem Bídnice nad Litoměřicemi. Je i možností příjemně se zchladit.

Ačkoliv je část litoměřického podzemí v okolí zdejší radnice zpřístupněna s originální expozicí s názvem Důl Richard v proměnách času už od 1. června, zájem zatím o ni, možná i vzhledem k povodním, takový nebyl. I když si ji už prohlédly první výpravy především zahraničních turistů. Texty na doprovodných panelech expozice v němčině a angličtině nesměly chybět a zhruba osmdesát metrů podzemních chodeb, velmi věrně evokujících prostředí dolu Richard, vám rozhodně pomůže na tuto prohlídku nezapomenout…

V litoměřickém dole Richard se nejprve těžil vápenec, poté v něm nacisté vybudovali továrnu, a nyní slouží jako úložiště radioaktivního odpadu, expozice je proto rozdělena do tří částí. Každá z nich připomíná jedno období. Nepochybně tím nejtemnějším je konec druhé světové války, kdy v Richardu na následky otrocké práce pro německý zbrojní průmysl zahynulo za necelý rok v nelidských podmínkách v podzemí 4 500 vězňů.

Podél chodby je umístěno 24 panelů s informacemi v českém, německém i anglickém jazyce. Autentičnost podtrhují dobové snímky, nápisy, ale i železný vozík nebo vysypané kamení. Nechybí ani makety sudů, v nichž se v současné době ukládá v úložišti Richard radioaktivní odpad.

Proč tato expozice vznikla právě v podzemí pod litoměřickou radnicí? Od původního, několik let starého záměru zpřístupnit část uzavřeného Richardu I, který spravuje Památník Terezín, museli Litoměřičtí upustit.

Realizace prvotní představy se ukázala jako nereálná, protože by znamenala náklady řádově několik desítek milionů korun. „Vzhledem k tomu, že Centrum cestovního ruchu mělo zájem rozšiřovat turistické balíčky ve městě, tak myšlenka ukázat lidem, jak to vypadalo v dole ve třech obdobích během těžby vápence, pak v nejtemnějšího období za druhé světové války a poté při skladování nízkoradiokativního odpadu, nezapadla. Město Litoměřice proto přišlo s touto možností, která nebyla moc drahá. S omezenými finančními prostředky, bez toho, že by se získaly nějaké dotace nebo granty," vysvětluje ředitelka Centra cestovního ruchu Anna Matulová.

Expozici Důl Richard v proměnách času město připravovalo ve spolupráci s Památníkem Terezín, hlavně na odborných textech. Spolupracovalo samozřejmě i se Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), současným správcem a provozovatelem úložiště, které vzniklo v části Richard II v 60. letech minulého století.

Prohlídka atraktivní podzemní expozice začíná z Jarošovy ulice pod parkány, za bytelnými železnými dveřmi u vstupu do podzemí.

Podle Anny Matulové je skupina, kterou je možno provádět podzemní expozicí, omezena na dvanáct osob. „Další skupina, po dobu než ta předchozí expozicí projde, si může například nakoupit v infocentru propagační předměty, nebo si prohlédnout gotický hrad. Myslím, že odbavit větší počet zájemců během dne není problém," ujišťuje ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice.