O podobě rekonstrukce bazénu rozhodli přední představitelé Rakovníka na únorovém zasedání. Město bude muset sehnat podle hrubých odhadů zhruba sto padesát milionů korun bez DPH. Levnější verze opravy by vyšla o třicet milionů méně. „Jsou to pouze velmi, ale opravdu velmi hrubé odhady," poznamenal starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD).

Už z cenových odhadů je zřejmé, že vedení rakovnické radnice bude muset žádat o dotace. Pokud by se mu to nepovedlo, a nebo se nepodařilo získat dotaci v dostatečné výši, plavecký bazén by se uzavřel. „Musíme sehnat dotaci, která pokryje minimálně sedmdesát procent nákladů. Pod touto hranicí bych se bál do tohoto projektu vůbec jít. Pak budeme uvažovat, jak město dofinancuje zbytek rekonstrukce," komentoval starosta.

Objekt je pod dohledem statika

Mořský had - nová atrakce pro děti v rakovnickém krytém bazénu.Plavecký bazén v současné době funguje, jedná se však o provizorní řešení. Na objekt dohlíží v pravidelných intervalech statik, který dohlíží nejen na stropní část budovy nad bazénem, ale také na bazénové vany. „Statik nám řekl, že současný provizorní provoz bazénu by byl možný nejdéle do června příštího roku, pokud nenastanou nějaké změny," řekl Pavel Jenšovský. Starosta dodal, že právě v příštím roce by mohla celková oprava plaveckého bazénu začít, trvat by pak měla do roku 2017.

Nová podoba areálu rakovnického plaveckého bazénu by měla zahrnovat šatny v suterénu, divokou řeku, tobogány, vodní atrakce pro děti a také občerstvení. Pouze modernizace, a tedy i o třicet milionů levnější varianta rekonstrukce, se zastupitelům příliš nelíbila.

Pomůže ministerstvo školství?

Už nyní je téměř jisté, že Rakovničtí se budou spoléhat na dotaci z resortu ministerstva školství, jemuž šéfuje bývalý senátor pro Rakovnicko a Lounsko a rakovnický zastupitel Marcel Chládek. „Nebude možné čerpat dotace z Iropu na bazén. Bude nám zbývat zřejmě pouze ministerstvo školství. Spěcháme, abychom byli připraveni a v prosinci mohli žádat o dotaci," informoval Pavel Jenšovský.

„Stavebně-technický stav samotné budovy je bídný. Týká se to nejen střechy, ale i betonu pod vanami a také svislých konstrukcí. Z rozborů materiálů vyplývá, že betony jsou použity naprosto nevhodně. Při rekonstrukci pouze střechy jsou zde různá stavebně-technická rizika. Bude se muset sanovat mnoho dalších věcí. Například malý bazén je v relativně dobrém stavu, ochoz je ale velmi špatný. Rekonstrukce by se musela řešit kompletní výměnou," vysvětlil důvody, proč by bylo nevýhodné opravit na budově bazénu pouze střechu projektant Viktor Drobný.

Zavření plaveckého bazénu se dotklo nejen přímo obyvatel Rakovníka, ale také škol na Rakovnicku. „Školy z celého okresu mají výuku plavání v plánech. Máme odpovědnost za celý region, abychom výuku nezastavili," připomněl Ludvík Vožeh (ČSSD).

Nejstarší člen zastupitelstva města Miloslav Kubínek (ANO) v diskuzi připomněl historii, jak město bazén získalo do svého vlastnictví od TJ TZ Rakovník. „V roce 2000 došly síly soukromému subjektu. Řešilo se, jestli tam bude bazén nebo sklad brambor. Nyní jsme v podobné situaci. Mám vážné obavy, že chyba se stala někde jinde. Jsou to důsledky situací, kdy bývalá občanská vybavenost se svěřovala do soukromých rukou. Město bylo jako jediné schopné udržet ji v jakémsi provozuschopném stavu. Tehdy byla situace velmi složitá. Jsem přesvědčen, že jsme schopni se i s touto situací vypořádat. Bude to vyžadovat určitou dávku štěstí na zisk peněz, zbytek by šel utáhnout z úvěru. Musíme udělat vše pro to, abychom se z této situace nějak dostali. Přikláním se k variantě B. Bazén opravujeme na několik desítek let dopředu, nikoliv na zítra. Doplňky jsou standardním vybavením," sdělil Miloslav Kubínek.