Splnil si svůj sen. Adam Hejduk studuje na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem a v červnu mu bude šestnáct. Absolvoval společně s vrstevníky stáž ve Space & Rocket Center ve městě Huntsville v Alabamě ve Spojených státech.

Jeden ze šesti Čechů

Společnost Honeywell udělila 254 stipendií studentům z 30 zemí a 30 států USA, kteří tak dostali možnost studovat Honeywell Leadership Challenge Academy (HLCA). Tento unikátní týdenní studijní program, který dává možnost proniknout hlouběji do oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky, se konal ve dvou kolech v období od 26. února do 9. března. Z České republiky bylo vybráno 6 studentů, z nichž jeden je z Ústeckého kraje. A tím je právě Adam Hejduk.

HLCA poskytla dětem možnost rozvíjet dovednosti ve vědecko-technologických workshopech, přednáškách a týmových cvičeních, která simulují výcvik astronautů a umožnila jim vyzkoušet si výsledky teoretických studií v praxi. Program si klade za cíl popularizovat vědu pro studenty středních škol a podpořit jejich zájem o kariéru v oblasti vědy a techniky.

Spousta dotazníků a dva eseje

Protože šlo o stipendijní pobyt, Adam platil jen letenku. Než však mohl usednout do letadla směr Alabama, musel samozřejmě splnit hned několik věcí. „Těmi byly odpovídající studijní průměr, vyplnění neuvěřitelného množství dotazníků a napsat dva motivační eseje,“ vyjmenovává student.

„Oni si takto vychovávají své budoucí zaměstnance, všechno k tomu vlastně při té stáži směřuje. Absolvovali jsme mimo jiné tři prezentace s bývalým astronautem, odborníkem z NASA a zaměstnancem centra v Huntsville.

Jaká tedy podle Adama stáž byla?

„Především nás vedli k týmové práci, vesměs vše mělo spojení s vědou a technologiemi. Zaměřovali se na pěstování našich vůdčích schopností „Jste vůdcové budoucnosti!“ říkali nám. Spojení všech těchto vzpomínaných faktorů se pak promítalo například při simulaci startu raketoplánu Columbia.“

Největší zážitek? Start raketoplánu!

Když se Adama ptám na největší zážitek, nejprve odpoví: „Těžko říct, bylo toho hodně a všechno fajn.“ Nakonec přece jen vypíchne: „Určitě start raketoplánu. Byl nejpropracovanější a nejzajímavější. Přípravy musely dát hodně práce,“ uznale pokyvuje hlavou. Schopnosti pracovat v týmu si studenti ověřili při závěrečném úkolu. „Pracovali jsem ve Středisku řešení problémů, kdy se simulovala situace, že tornádo zničilo nákupní centrum. Museli jsme počítat, kolik máme sanitek, hasičů atd. Příprava této akce musela být časově náročná,“ konstatuje s odstupem.

Jak to vidí odborníci?

„Program byl speciálně vytvořen na podporu rozvoje nové generace manažerů, inženýrů a vědců, s cílem zdokonalit jejich schopnosti cílevědomého vedení, efektivní komunikace, integrovaného plánování, týmové důvěry, soudržnosti a kritického myšlení. Odhodlání a kreativita rodičů těchto perspektivních studentů pomáhá společnosti Honeywell konstruovat a neustále vylepšovat technologie, které splňují nároky současných globálních trendů, jako jsou bezpečnost, zabezpečení, efektivní využívání energie, její výroba a globalizace,” řekl Tom Buckmaster, prezident Honeywell Hometown Solutions.

Během kurzu se studenti seznámili s vědci, inženýry a bývalými astronauty, kteří jim přiblížili vlastní profesní zkušenosti. Dostali možnost řešit interaktivní úkoly, jako například projektování, výstavbu, testování vlastnoručně sestavených raket, konstrukce mostů, nebo extrakce DNA. Letos se poprvé mohli přidat prostřednictvím sociálních sítí k online komunitě absolventů akademie, a to před, během, anebo po skončení programu.

Adam Hejduk nyní studuje víceleté gymnázium a zatím je ve kvartě. Ale už nyní má vesměs o své budoucnosti jasno. Po maturitě chce dál studovat na vysoké škole. A není těžké uhádnout, jaké by mělo být její zaměření. „ČVUT, Matfyz nebo Vysoká škola chemicko-technologická,“ uvažuje o možnostech mladý muž.

O společnosti Honeywell

Honeywell International (www.honeywell.com) je vedoucí společností na trhu v oblasti technologie a výroby. Honeywell dodává zákazníkům po celém světě produkty a služby z oblasti leteckého průmyslu, technologie řízení budov (soukromých i komerčních), produkty pro automobilový průmysl, turbodmychadla a speciální materiály. Vedení společnosti sídlí v Morris Township, New Jersey, USA. Akcie koncernu se obchodují na burzách v New Yorku, Londýně a Chicagu.

Více informací naleznete nawww.honeywellnow.com.

O Honeywell Hometown Solutions

Honeywell Leadership Challenge Academy je součástí Honeywell Hometown Solutions, korporátní občanské iniciativy, která se zaměřuje na pět oblastí zásadního významu: rodinná bezpečnost a ochrana, bydlení a pronájem, vzdělání v oblasti vědy a matematiky, domov a jeho zachování a humanitární pomoc. Společně s předními veřejnými a neziskovými institucemi společnost Honeywell vyvinula účinné programy k řešení těchto potřeb v místech, kde podniká.

Více informací naleznete nahttp://www.honeywell.com/citizenship.

Jaký mají zahraniční stáže vliv na postoj studentů ke vzdělání?

Severní ČechyJejí psychologická praxe jde napříč různými obory od telefonní krizové intervence, přes práci v personální agentuře zaměřené na psychologickou diagnostiku. Hlavním zaměřenímKateřiny Holléje však práce ve zdravotnických zařízeních jak státních, tak nestátních, spolu se soukromou psychologickou praxí. V současné době je kromě soukromé praxe zaměstnancem PL Bohnice a věnuje se psychoterapeutické práci na sexuologickém oddělení.

V rámci projektu HONEYWELL LEADERSHIP CHALLENGE ACADEMY (HLCA) studenti cestují do USA a setkávají se tam s vědci, zkoušejí věci, o nichž většinou čtou jen v knihách a pracují v kolektivu tvořeném zástupci studentů z celého světa. Může mít tato zkušenost vliv na vnímání jiných národností, vztah k jazykům a podobně?
Praktické poznání jiných národností vede k otevření se novým možnostem, otevření se tomu, že život, jak ho vnímám ze svého úzkého pohledu je daleko bohatší a širší. V tom dobrém slova smyslu může vést k určité pokoře před rozmanitostí, schopnosti vidět věci v souvislostech, tomu, že mnohá rozhodování nejsou tak prvoplánová a radikální, jak se z pohledu mladého člověka mohlo původně zdát. Navíc může na „vlastní kůži“ zažít problémy jiných zemí a lidí, které doposud slyšeli pouze ve zprávách a mohou vnímat opět opravdovou nutnost věci zdokonalovat, přicházet s novými vynálezy, které mohou opravdu pomoci.

Během kurzu se studenti seznámí s vědci, inženýry a bývalými astronauty, kteří jim přiblíží vlastní profesní zkušenosti. Dostávají možnost řešit interaktivní úkoly, jako je projektování, výstavbu, testování vlastnoručně sestavených raket, konstrukce mostů, nebo extrakce DNA. Jak může tato zkušenost ovlivnit IQ dětí?
Inteligenční kvocient je v zásadě to, co měří test inteligence. Inteligence je vrozená kognitivní kapacita řešit problémy. To znamená, že inteligence sama o sobě je vrozená dispozice, kterou nelze ovlivnit. Nicméně potenciál, který mladý člověk má, lze buď rozvíjet, anebo může stagnovat. Potenciál se rozvíjí stimulací a je-li stimulace spojená s emotivní zkušeností, vryje se do paměti samozřejmě více. Navíc má tak mladý člověk tendenci učit a rozvíjet se dál. Tím se opět mozková činnost povzbuzuje a člověk tak svůj intelektový potenciál využívá v praktických dovednostech.

HLCA poskytne dětem možnost rozvíjet dovednosti ve vědecko-technologických workshopech, přednáškách a týmových cvičeních, která simulují výcvik astronautů a umožní jim vyzkoušet si výsledky teoretických studií v praxi. Jakou roli hraje praktická zkušenost v procesu učení?
Jakákoli praktická dovednost umožňuje si teoretické informace mnohem lépe zapamatovat, případně od nich abstrahovat a použít je v analogických situacích již kreativním způsobem. Je-li praktická zkušenost navíc obohacená exkluzivitou zážitku, bude o to více emoční a o to hlubší paměťová stopa.

Mohou zkušenosti ze zahraniční stáže pomoci při budoucí volbě povolání?
Zkušenost ze stáže nejenže zprostředkuje zážitek, který může významně ovlivnit posílení vnitřní motivace ke studiu, posílí i o emotivní složku psychiky. Tím podpoří samostatnost. Mladý člověk je najednou nezávislý na názoru rodiče, nepotřebuje se prvoplánově vymezovat a může se začít rozhodovat podle toho, co mu opravdu „sedí“, co se mu líbí, přináší radost, co je mu nepříjemné.

Způsob, jak dospívající lidé tráví svůj volný čas, může ovlivnit jejich budoucí chování i způsob komunikace. Je tedy vhodné posílat dospívající děti na zahraniční studijní pobyty?
Zkušenost ze zahraničního pobytu přinese vždy něco pozitivního. Ať už prvoplánově, kdy dítě zjistí, že je potřeba makat, vynaložit úsilí, aby se naučil jazyk, porozuměl učivu a například mu může pomoci se vyhranit v určitých zájmech. Podpoří se jeho vnitřní rozhodnutí pro studium. Někteří profitují až sekundárně. Mnoho studentů zdánlivě svůj pobyt „profláká“. Vrátí se a rodič zjistí, že si vybral naprosto jednoduchá zadání či předměty studia, znalost jazyka také není taková, jakou by si představoval. Nicméně samostatné rozhodování, odloučení od rodiny, donutí mladého člověka přeci jen názory a postoje na život zformovat. Nemusí se vymezovat vůči svým rodičům, může si vyzkoušet různé strategie chování, vědomě si zkouší nalézt nové přátele, vydobýt si své místo v kolektivu. Tyto zkušenosti jsou často uvědomované, protože nepřicházejí přirozeně v rámci dospívání, ale přišly náhle se změnou a jsou časově ohraničené.

V jakém věku jsou tyto pobyty nejvhodnější, aby pozitivně ovlivnily budoucnost dětí?
Dle mého názoru jsou vhodné v předposledních ročnících střední školy, kdy mladý člověk je už přeci jen ve věku, kdy se musí začít vyhraňovat, kdy by měl přemýšlet o následné volbě a navíc, ve chvíli, kdy se blíží doba, kdy ji může zrealizovat. Je-li to moc brzo, je to pouze jen ukázka další možnosti, ale nemusí to vést k opravdovému vyhranění nebo cílevědomému chování. (vš)