Podle místních ochránců přírody je ale lokalita krajinářsky i přírodně velmi cenná, zejména díky zachovanému biotopu skalní stepi, na kterém je dosud známo 22 ohrožených druhů vyšších rostlin. Proto se rozhodli využít možností programu NET4GAS Blíž přírodě a vybudovat zde naučnou stezku, která návštěvníky se všemi zajímavostmi Supího vrchu seznámí.

„Vyskytují se tu rostlinná společenstva kavylových skalních stepí, která jsou charakteristická pro jižní svahy vrchů vulkanického původu v Českém středohoří. Jarní měsíce jsou zde návštěvníkovi pastvou pro oko,“ říká tvůrce naučné stezky a předseda Českého svazu ochránců přírody Launensia Vlastislav Vlačiha.

Příroda samý klenot

Vlačiha chodí na Supí vrch poměrně často. „Přivítal nás zpěv slavíků, přes pěšinu nejprve přeběhl krásně kovově modrý střevlík vrásčitý, pak se objevil slepýš a kolem vrcholu byli v nejlepším otakárci. Co se týká kytek, bylo to také jedno překvapení za druhým. Kosatce bezlisté už nevydržely a začaly kvést, naplno a hustě v koberci kvetou kavyly Ivanovy a do květu se chystají třemdavy bílé. Je vidět, že příroda je tu samý klenot,“ popsal svoji poslední návštěvu této lokality.

Na zhruba půlkilometrové stezce lze potkat čtyři informační panely. Jeden úvodní s obecnými informacemi o lokalitě na jejím začátku, ve vrcholové části pak dva zaměřené na přírodní hodnoty vrchu. „Stezka končí panoramatickou tabulí, prozrazující co vlastně lze ze Supího vrchu vidět. Nabízí se odtud trochu netradiční pohled na část Českého středohoří kolem nejvyšší hory Milešovky a údolí řeky Bíliny,“ sdělila Kateřina Adámková z Českého svazu ochránců přírody.

Na naučnou stezku Supí vrch se návštěvník dostane od autobusové zastávky Bžany, Lbín, kde najde první z infopanelů. Jde o 93. lokalitu zpřístupněnou ochránci přírody po celém Česku v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. „V Ústeckém kraji jsme díky tomuto programu přiblížili veřejnosti už celkem šest zajímavých přírodních lokalit. V budoucnu by mohly přibýt další,“ připomněla Adámková.

Na další stezky tak můžete narazit třeba na Cínovci, u Šluknova či v Krásné Lípě. Na Cínovci narazíte například na rosnatky okrouhlolisté nebo tetřívka obecného, čolka horského, ještěrky živorodé či slepýše křehkého. Tamější rašeliniště Cínovecký hřbet není však zajímavé jen pro odborníky, nýbrž je velmi atraktivní i turisticky.