Od začátku roku oznámili příslušným obcím celkem už 536 dopravních přestupků, zařazených do bodového systému. V červenci strážníci v Lounech řešili dále 33 přestupků proti veřejnému pořádku, za které byly uloženy blokové pokuty ve výši 12,4 tisíc korun. Přestupků proti majetku, za které byly uloženy blokové pokuty ve výši 7100 korun, bylo celkem 16.

Na Policii ČR lounští strážníci předvedli celkem osm osob ke zjištění totožnosti a stejný počet osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Strážníci museli sedmkrát při plnění úkolů použít donucovacích prostředků. Na Městskou policii Louny se telefonicky nebo osobně obrátilo s podnětem o protiprávním jednání nebo o pomoc 328 občanů.