Z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinil komisař služby kriminální policie a vyšetřování 33letého muže z Lounska, který distribuoval pervitin.

Nejméně od léta roku 2014 drogu zakoupil či jinak si opatřil od dosud neustanovených osob a následně ji prodával či poskytoval zdarma koncovým uživatelům na různých místech v Lounech. Pervitin distribuoval v desítkách případů.

Vyšetřování obviněného probíhá na svobodě. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

(jst)