Desetitisícům dětí začaly od září školní povinnosti.

Na to, zda si je dítka plní, dohlížejí rodiče. V případě, že své ratolesti do školních lavic neposílají, vystavují se možnosti trestnímu stíhání a následně je soud může poslat až na 2 roky do basy.

Rodičů, kterým je vzdělání potomků lhostejné, přitom není v Ústeckém kraji málo. Jen v uplynulém půl roce policisté stíhali kvůli ohrožování výchovy dítěte, což je hlavně záškoláctví, téměř stovku „dospěláků“. Jejich děti přitom někdy stihly zameškat až několik stovek vyučovacích hodin.

Ze sociálky přes policii až k soudu

Nejvíce mají podle policejní statistiky problémy se školní docházkou na Děčínsku, kde policisté obvinili z ohrožování výchovy dítěte 28 rodičů. Za nimi následuje Chomutov, kde v uplynulém půl roce řešili policisté 20 případů a na pomyslné třetí příčce se umístil s 16 činy Most.

Počty evidovaných trestných činů ohrožování výchovy dítěte od 1. 1. do 31.7. 2010

Děčín          28
Chomutov        20
Litoměřice         6
Louny           8
Most            16
Teplice           15
Ústí nad Labem         5

Celkem v kraji      98Záškoláctví hlásí školy nejprve sociálce, která jednotlivé případy většinou řeší jako přestupky. Rodičům mohou úředníci uložit pokutu nebo je dokonce připravit o dávky v hmotné nouzi, pokud je tedy pobírají. Dělají to například v Chomutově. V sousedním Litvínově podle mluvčí radnice Evy Maříkové k takovému opatření zatím ještě nepřistoupili.

Závaznější případy záškoláctví dostává na stůl policie, která může rodiče obvinit právě již z výše zmíněného trestného činu ohrožování výchovy dítěte a poslat je před soud.

Zameškali stovky hodin

Na lavici obžalovaných jistě usedne například 46letý otec z Mostu, jehož syn v minulém školním roce školu téměř nenavštívil. „Chlapec zameškal celkem 810 hodin, z toho 475 měl neomluvených,“ konkretizovala mluvčí mostecké policie Alena Bartošová.

Zájem o svoji dceru příliš nemají ani 37letá matka a její o rok starší partner z Lounska. Jejich holčička zameškala totiž téměř 700 vyučovacích hodin, z toho 400 měla neomluvených. S dcerou nedocházeli ani na povinná očkování k lékaři.

Rodičům hrozí až 2 roky za mřížemi. K takovémuto exemplárnímu potrestání ale přistupují soudci jen výjimečně. Většinou nezodpovědní dospělí odcházejí ze soudní síně s podmínkou či alternativním trestem – je jim nařízeno vykonat několik set hodin veřejně prospěšných prací. Mostečtí policisté evidují ale i případy, kdy rodiče za to, že umožnili dětem vést zahálčivý život, skončili skutečně v base.

„Kriminalista, který má záškoláctví na starost, ví i o případech, kdy za něj padaly nepodmíněné tresty. Dokonce se setkal i s recidivou,“ potvrdila mluvčí mostecké policie Alena Bartošová.

Nezvladatelný syn

Ne vždy ale rodiče za záškoláctví svých dětí skutečně mohou. Mostecká policie v minulosti řešila případ , kdy matka s otcem byli na svého neposedného syna jednoduše krátcí.

Jednalo se o žáka druhého stupně základní školy, který nasbíral za rok a půl 779 omluvených a 476 neomluvených hodin. „Rodiče na policii uvedli, že kluka odvedou do školy a předají ho učiteli. On pak ale stejně během vyučování ze školy uteče,“ tlumočila jejich slova Bartošová. Policisté proto případ odložili. Chlapec nejspíš skončil v pasťáku.

MÝTY A PRAVDA O ZÁŠKOLÁCTVÍ


1. Nepravda: Záškoláci jsou především děti líné, kterým vyhovuje zahálčivý způsob života.
Skutečnost: Záškoláci jsou často fyzicky zruční a pracovití, jsou však citově nejistí a ve škole většinou neúspěšní.

2. Nepravda: Hlavním důvodem záškoláctví je nezájem žáků o vzdělávání.
Skutečnost: Výzkumy ukazují, že nezájem o vyučování je až na druhém místě. Téměř každý třetí záškolák uvádí jako důvod strach z nesplněných školních povinností.

3. Nepravda: Záškoláctví má především skupinový charakter a je spojené s touláním se venku.
Skutečnost: Pětkrát častěji tráví záškoláci čas doma než venku.

4. Nepravda: Vina je především na záškolácích samých.
Skutečnost: Záškoláci pocházejí častěji z neúplných rodin a z rodin nefunkčních. Jde často o emocionálně a sociálně narušené děti bez přiměřeného rodinného zázemí.
§ 201 Ohrožování výchovy dítěte

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.