Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem udělila pokutu ve výši 170 tisíc korun spolku Institut lesní kultury za to, že jako vlastník lesa v zákonné lhůtě nezalesnil paseky po provedených těžbách dřeva na ploše o výměře 1,72 hektaru u Domoušic na Lounsku. Pokuta nabyla právní moci 1. října. Informovala o tom Radka Burketová, tisková mluvčí ČIŽP.

„Protože vlastník lesa nezalesnil vytěžené plochy, uložili jsme mu zároveň opatření k nápravě, podle kterého tak musí učinit do 30. června 2016, tak, aby bylo účinně zajištěno odstranění nezákonného stavu. V případě, že se tak nestane, můžeme mu uložit další pokutu, což při opakovaném porušení zákona může činit až deset milionů korun. Naší snahou samozřejmě prioritně není ukládat pokuty, ale chceme zajistit existenci lesa jako nenahraditelné složky životního prostředí," řekl k případu Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Obecně je podle Vacka v takových případech hlavním cílem, aby vlastník lesa, který stromy vykácí, také řádně les obnovil. Podle zákona na to má dva roky. „Když dříví z vytěženého lesa prodá, má bezesporu také finanční prostředky na to, aby se postaral o obnovu lesa a následnou pěstební péči," dodal Jaroslav Vacek.