Od Okresního soudu v Lounech odešel ve středu 30. dubna 78letý Jan V. za pohlavní zneužívání nezletilých dívek s podmíněným dvouletým trestem se zkušení dobou na dva roky.

Muž, který vedl kroužek anglického jazyka na Základní škole v Liběšicích u Žatce, se měl podle rozhodnutí soudu pěti dívek dotýkat na bříšku a jedné z nich sáhnout na prsa.

Muž po celou dobu líčení tvrdil, že se ničeho nedopustil. Děti se mu prý mstily za to, že zrušil ve výuce takzvané pomocníky. „Poslední rok jsem mezi děti v lavicích vůbec nechodil, špatně jsem se pohyboval. Dívkám se nelíbilo, že jsem zrušil funkci pomocníků, kterou vykonávaly. Žádného osahávání jsem se nedopustil, to mohu na svou čest potvrdit. Jeden z rodičů vedení školy oznámil, že pokud na mě nepodají žalobu, podá žalobu on na školu,“ řekl před rozsudek soudnímu senátu.

Ve znaleckých posudcích se odborníci shodli, že muž netrpí žádnou sexuální deviací. Jeho sexuální život je ukončen. Psychologický posudek říká, že muž netrpí žádnou poruchou osobnosti a vyloučil počínající demenci. Zároveň oba znalci uvedli, že pokud by ke skutku došlo, pravděpodobně by to bylo z důvodu náhrady sexuální aktivity.

Znalec z oboru sexuologie se také vyjádřil ke znaleckému posudku Radima Uzla, známého sexuologa, který se o případu zmínil i v jednom časopise a kde uvedl, že deviace by se neprojevila u muže v tak vysokém věku, ale mnohem dříve.

Soudní senát nakonec došel k názoru, že muž během výuky školačky osahával. „Byly slyšeny i děti. Jsem toho názoru, že pokud by si to vymyslely, alespoň jeden z nich by to u soudu uvedl. Děti popisované skutky prožily,“ uvedl na závěr soudce. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájkyně si ponechaly lhůtu na odvolání.