Od mládí se věnoval historickému a scénickému šermu, proslul jako mečíř, tvůrce originálních zbrojí zvláště pro svou domovskou skupinu Rytíři země České - Equites ze Žatce, ve které v 80. letech působil jako zbrojíř, výtvarník kostýmů a šermíř. Znám byl mezi umělci a historiky v celé Evropě.