Sedmnáctiletého romského mladíka z Krupky, který krutě mučil 12letého Patrika proto, že je „bílej“, čeká po vězení detenční ústav.

Přestože vrchní soud v uplynulých dnech mladíkovi snížil původní trest na polovinu, z deseti si má odsedět jen pět let, na skutečnou svobodu se může dostat až za velmi dlouho. O osudu násilníka budou totiž rozhodovat odborníci právě v detenčním ústavu.

Vše o případu čtěte
v souvisejících článcích vpravo!


„Zabezpečovací detence potrvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. Soud nejméně jednou za šest měsíců přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování ještě trvají,“ stojí doslova v rozsudku ústeckého krajského soudu, a tato část rozsudku naštěstí zůstává rozhodnutím vrchního soudu nedotčena.

Mladý Rom je v tuto chvíli pro společnost nebezpečný. Například soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie uvedl, že u mladíka zjistil poruchu ve vývoji intelektu do pásma mentální retardace i poruchu osobnosti. Jeho vývoj probíhal disharmonicky, nese závažné asociální a agresivní rysy, má sníženu rozumovou vyspělost a defekt mravního konceptu. Poruchy se projevily výrazným snížením schopnosti (o více než třetinu) rozpoznávat protiprávnost jednání a jednání ovládat. To, že není správné mučit chlapce, si ale dobře uvědomoval.

Psychiatr zdůraznil, že poruchy ve vývoji duševního stavu nelze u dotyčného lékařsky ovlivnit. „Poruchy tak zakládají zřetelné riziko nepředpověditelného opakování protispolečenského jednání, pokud by byl mladík ve svém dosavadním prostředí,“ vysvětlil a doporučil proto převedení mladíka po vykonání trestu do režimu zabezpečovací detence. Tam bude možné na něho psychologicky a pedagogicky působit.

Podle psycholožky je mladík nevyzrálou, infantilní, disharmonicky se vyvíjející osobností. Jeho jednání nerespektuje sociální vzorce a je emočně nestabilní, se sklonem k zlobným výbuchům. Sedmnáctiletý rasista má dále podle znalkyně pragmatický, tedy účelový přizpůsobivý vztah k pravdě. Též upozornila, že sociální tupost s omezenou schopností naučit se novým sociálním vzorcům chování vytváří vysoké riziko chování kriminální povahy. Proto se též přimlouvala za zavření rasisty v zařízení zabezpečovací detence.

Co je detence?

Uložit zabezpečovací detenci lze (zjednodušeně řečeno) jen pachateli úmyslného trestného činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody převyšující pět let, spáchaného ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti. Zabezpečovací detenci lze v obdobných případech uložit i tehdy, pokud soud upustil od potrestání nebo pokud pachatel dokonce nebyl ani odsouzen z důvodu nepříčetnosti. Zabezpečovací detence se neukládá na konkrétně stanovenou dobu, trvá, dokud je to potřeba, tedy pokud to vyžaduje ochrana společnosti. Soud však musí minimálně jednou za rok (u mladistvých jednou za půl roku) přezkoumávat, zda důvody zabezpečovací detence stále trvají.